Monika Nyström – Skymning

10 januari 2004 - 29 februari 2004

Sammanfattning

Tid, ljus och rumslighet är centrala begrepp i Monika Nyströms konstnärskap. Hon har sedan 90-talet arbetat med ljusinstallationer där fluorescerande och fosforescerande färg på vägg belysts med ultraviolett ljus i återkommande intervaller. Inom loppet av några sekunder förändras konstverken inför betraktarens ögon – de tänds upp, avtar sakta för att så småningom helt försvinna i mörker.

I Skymning, som är Monika Nyströms första större separatutställning, arbetar hon med konsthallens arkitektur. Hon ser utställningen i sin helhet som en ljusinstallation där tiden spelar en avgörande roll och där utställningens två serier/berättelser är underordnade. Utställningen följer ljusets långsamma rytm under dygnets timmar. Förändringarna i det yttre ljuset leder till att utställningen byter skepnad, och möjligen också löser upp rummet. Man kan säga att maximal effekt inträffar just vid skymningen.
För att uppleva hur installationen förändras behöver man besöka den under olika ljusförhållanden. Under dagen syns fotografierna tydligt medan den fluorescerande texten nätt och jämt kan utläsas. Kvällstid lyser orden klara medan fotografierna knappt går att urskilja. I stället blir den laserstråle som löper ovanför bilderna det som dominerar rummet.

Två berättelser/undertexter löper genom utställningen. Den ena har sin utgångspunkt i Monika Nyströms farmors hemresa från Chile 1914, under första världskrigets inledningsskede. Den representeras av en 45 m lång väggmålning bestående av ortsnamn/hamnstäder plus en samling av de vykort farmodern skickade till Sverige.

Den andra berättelsen/undertexten utgörs av 40 fotografier, en dokumentation gjord 1964, 50 år efter farmoderns hemresa. Bilderna kommer från Studsviks anläggning för upparbetning av kärnbränsleavfall. Fotografierna visar kärnkraftsverket exteriört och interiört och äger en tidstypisk känsla av tilltro till teknikens möjligheter och framsteg. Monika Nyström har här arbetat vidare med det fotografiska material, som hon tidigare visat i Konsthallen Bohusläns museum under Göteborgs andra internationella konstbiennal Against All Evens.

Ett roterande takfönster i oktogonen är tänkt som utställningens ingång och öga/fokus. Verket är en kopia av en mer än 100 år gammal leksak som varit i farmoderns ägo. Leksaken kallas chromatrope och är gjord för projektion på väggen.

Utställningen är en resa i tid både över dygnets timmar och över det sekel som gått.

Monika Nyström är född 1956 och gick 1979-1985 på Valands Konsthögskola i Göteborg. Hon lever och verkar i Stockholm.

Program

Konstnärsamtal,  Lördagen den 17 januari, Klockan 14.00
Monika Nyström samtalar med kulturskribenten Magnus Haglund om sin konst och sitt konstnärskap.