Long story short
Konsthögskolan Valand – Magisterutställning 2008

3 maj 2008 - 18 maj 2008

Hur görs en lång historia kort? Eller hur sammanfattar man fem års studier och arbete i en två veckor lång examensutställning?

Long Story Short består främst av nya verk, men är samtidigt ett slags retrospektiv – en tillbakablick över utvecklingen av enskilda konstnärskap och över den gemensamma skoltiden. Flera av konstnärerna presenterar därför även äldre verk, och många av de nyproducerade arbetena bygger på långa processer och knyter an till tidigare projekt.

Long Story Short handlar även om mötet med publiken och staden. Om att öppna upp den annars så slutna skolan för allmänheten, inte helt olikt den situation som uppstår när skolinstitutioner och ateljéprogram anordnar ”öppna ateljéer”. Detta har också påverkat urvalet av verk till utställningen. Slutligen har även Göteborgs Konsthalls monumentala arkitektur och historia som nordisk paviljong under Göteborgs jubileumsutställning 1923 inspirerat till att bitvis följa utställningskonceptet hos den traditionella salongen.

I en hybrid av salong och retrospektiv, möter ni denna grupp av morgondagens konstnärer. Ämnen och uttryck är mycket varierande. I Beatrice Ehrströms överdimensionerade standardkök, Goran Hassanpours personliga tolkning av hermeneutik, Thomas Dahls performance-tal med demokratiska anspråk, Meira Ahmemulics parallella berättelser om staden, samt i Carl Johan Engbergs skildring av kyrkans nedmontering, möter den enskilda praktiken vardagspolitiken, och får oss att uppmärksamma det invanda, språket och institutionerna på nya sätt.

Sofi Lardner-Häggströms omarbetade bilder från familjealbumet och Alciray Kiryamans  rumsinstallation kodar om personliga upplevelser och minnen till allmängiltiga historier och uttryck. I Gabo Camnitzers skulpturer och Maria Qvarfordt–Brisings strama teckningar har leken med förnimmelsen gett upphov till ett starkt formalistiskt språk. Det minimalistiska och samtidigt lekfulla tilltalet finns även med i Christin Wahlströms lin-installation och pingpong-skulptur. Genom egensinnig ikonografi undersöker Jeff Olsson och Anna Jans, på vitt skilda sätt, fantasi och historieberättande inom teckningens respektive fotografins ramar.

Verken i utställningen kan diskuteras utifrån två teman: bild och föreställning och erfarenhet och framställning. Detta plockas upp i utställningens två programpunkter ”Image & Imagination” den 7 maj och ”Experience & Production” den 14 maj.

Titeln Long Story Short är ett resultat av en kollektiv process. Utställningen, liksom katalogens innehåll och program, har vuxit fram ur curatorerna Kim Einarssons och Adnan Yildizs samtal med studenterna. Utställningen kommer senare att i en omarbetad form visas på Konsthall C i Hökarängen utanför Stockholm.

Vernissage

Lördag 3 maj kl 11-17, invigning kl 14.00, konsert kl 16.00
14.00 – Mikael Nanfeldt, t f konsthallschef, hälsar välkommen och Katarina Andersson Winberg,  adjungerad professor vid Konsthögskolan Valand och ansvarslärare för årskurs fem introducerar utställningen.
14.15 – Öppningstal av utställningens curatorer Kim Einarsson och Adnan Yildiz
16.00 – Konsert. Gabo Camnitzer presenterar bandet Nödslakt

Programverksamhet

Onsdag 7 maj – PANELDISSKUSION + KONSERT

16:00 – Diskussion, session 1 – IMAGE & IMAGINATION
Vilka är kopplingarna mellan det faktiska verket och den ursprungliga idén? Hur överför man språk och tanke till ett konstverk? Vilka konstnärliga strategier använder man sig av för att möta vardagens realiteter?

Diskussionen börjar med att de sex studenterna presenterar sina arbeten.

Medverkande: Meira D. Ahmemulic, CarL Johan Engberg, Goran Hassanpour, Sofi Lardner-Häggström Anna Jans och Jeff Olsson.

18:00 – Konsert med det Brooklyn-baserade bandet Talibam! Förband är The Toilet från Göteborg. Konsertprogrammet är sammanställt av Christian Pallin (Koloni) och Gabo Camnitzer.

Onsdag 14 maj – PANELDISSKUSION
16:00 – Diskussion session 2 – EXPERIENCE & PRODUCTION
Hur påverkar den konstnärliga processen konstverkets slutliga form? Hur positionerar man sig i förhållande till sitt verk? Är man åhörare eller aktör?

Medverkande: Gabo Camnitzer, Thomas Dahl, Beatrice Ehrström, Alciray Kiryaman, Maria Quarfordt-Brising och Chirstin Wahlström

Moderator: Bo Melin.