The Offspring Resembles the Parent

2015, HD video, färg, ljud, 13:44 min

I The Offspring Resembles the Parent kliver vi in i sedlarnas och myntens symboliska bildvärd. Kameran sveper över sedlar från 1920-talets Tyskland, ett land i djup ekonomisk kris efter krav på stora krigsskadestånd vid första världskrigets slut. Utöver de tyska nödsedlarna, ser vi i filmen noggrant kolorerade sedlar med motiv från olika tyska kolonier. Palmer, solsken, urinvånare och blått vatten delar här bild med kyrktorn, ny bebyggelse och kolonisatörer.

Filmen bygger på iakttagelsen att minne är ofrånkomligt kopplat till ekonomi – i bemärkelsen ett värde som vi förvaltar eller lämnar vidare. Rent språkligt kommer ordet mynt av den grekiska gudinnan Mnemosyne, beskyddare av minne och språk. I latinsk översättning kom ordet monere senare att bli roten till såväl engelskans money och tyskans muntze, som svenskans mynt.

Filmens titel är hämtad ur Aristoteles Politiken och hänvisar till det onaturliga i att pengar förökar sig genom räntor vilket han menar går emot naturens sätt att föröka sig genom fortplantning.

I samarbete med Oscar Mangione.
Med stöd av Moderna museet, Stockholm Mikrohistorier, Konstfack och Vetenskapsrådet.
Courtesy Lina Selander och Galleri Riis.