Lenin’s Lamp Glows in the Peasant’s Hut

2011. HD video, s/v, 23:00 min. Vitrin (90 x 500 x 36 cm) innehållande 22 radiografier. Plakett rostfritt stål med graverad text, 90 x 50 cm.

Installationen Lenin´s Lamp Glows in the Peasant´s Hut handlar om filmmediet som ett verktyg i samhällsbygget och tar sin utgångspunkt i kärnkraftsolyckan i Tjernobyl 1986.

Installationen består av tre delar: en högblank plakett i rostfritt stål, ett fem meter långt vitrinbord och en filmprojektion.

På plaketten ser vi en tankekarta, en typografisk skiss som ger oss en inblick i vad som behandlas i filmen. Den övre linjen i tankekartan visar oss de platser där konstnären samlat sitt material. Kliver vi sedan ned i kolumnernas schakt kan vi läsa filmens innehåll och handling.

I den fem meter långa vitrinen ligger radiografier. Konstnären har här låtit uranhaltiga stenar avge sin radioaktiva strålning på fotopapper i ljustäta lådor under flera veckor för att sedan framkalla bilderna. Här har ett fotografi alltså skapats helt utan ljus. Detta är en metod som pekar mot hur radioaktiv strålning en gång upptäcktes av den franska vetenskapsmannen Henri Becquerel genom hans misslyckade experiment med fotografisk plåt.

I filmen möter vi bland annat arkivbilder och sekvenser ur Dziga Vertovs film Det elfte året (1928) från Sovjetstatens triumfartade kraftverksbygge längs floden Dnjepr år 1928.Klippet ställs mot bilder av saneringsarbetare som gräver en tunnel under Tjernobyls havererade kärnkraftsreaktor. Arbetare som kort därefter avlider av sina skador. Filmens berättelser kretsar kring det moderna samhällets omättliga behov av energi och dess konsekvenser. Selander undersöker här filmen och fotografiets roll i denna utveckling.

Om du är intresserad av att veta mer om filmens olika bilder och sekvenser eller om du skulle vilja diskutera filmens med någon, ta gärna kontakt med vår utställningsvärd som kan berätta mer.

För en mer ingående beskrivning och analys av installationen läs gärna Helena Holmbergs text i vår kostnadsfria utställningskatalog som finns på Göteborgs Konsthall.

Med stöd från Index – Contemporary Art Foundation.
Courtesy Lina Selander och Maria Bonnier Dahlins Stiftelse.