Ceremonin

2016, HD-video, färg, ljud, 15:30 min

I öppningsscenen hör vi ett rivande ljud och framför oss ser vi titelbladet till vetenskapsmannen Olof Rudbecks bok Atlantica, utgiven 1677. Rudbeck står bakom en jordglob och lyfter upp en flik av jordskorpan kring norden för att avslöja Sverige som det förlorade riket Atlantis. Frånvaron av vetenskapliga bevis, eller verklighetsförankringar, var inget som stoppade Rudbeck i sitt berättande om Atlantis som länge applåderades av nationalistiska krafter inom Sverige.

I Selander och samarbetspartnern Oscar Mangiones ny-producerade verk kastas vi på ett halsbrytande sätt genom tid och rum. Texter blandas med klipp och bilder. Vi ser ett obrutet sigill utanför Tutankhamons grav, vi blickar ut genom ögonformade öppningar bakom entrén till den forna Östtyska säkerhetstjänstens högkvarter och i en animerad sekvens hörs en dialog ur Ingmar Bergmans film Persona. Även konstnärernas hemort Bredäng förekommer, och fungerar som Rudbecks Sverige, en yta som döljer andra tider, platser och berättelser.

Courtesy Lina Selander, Oscar Mangione och Galleri Riis.