Stina Östberg

Född 1977 i Sundsvall
1976 Istanbul 2005, installation med två diabildsprojektorer, 2005

Många av Stina Östbergs arbeten handlar om sammanfogande av material. Hon är intresserad av nya mediers ickefysiska karaktär i relation till en konkretare klassisk tradition av att arbeta med fysiska material. Oavsett vilken teknik eller vilket material hon använder handlar det om att förvandla en idé till ett visuellt verk. I hennes senaste arbeten har ett nyckelord varit tid, vilket det även är i verket 1976 Istanbul 2005 som presenteras här på konsthallen.

1976 Istanbul 2005
I januari 1976 reste Stina Östbergs föräldrar på en veckas semester till Istanbul i Turkiet. Kvar från deras resa finns 79 diabilder som hennes mamma Marianne Degerman tog. September 2005 åkte Stina Östberg själv till Istanbul för att leta upp de platser hennes föräldrar besökt och för att fotografera samma platser som hennes mamma fotograferat 30 år tidigare. Genom att prata och visa bilderna för människor hon mötte på Istanbuls gator lyckades hon under 10 dagars arbete hitta 45 av de fotograferade platserna. Hennes föräldrar har aldrig återvänt till Istanbul men hennes mammas gamla kamera har nu varit där två gånger.