Sigrid Wallskog

Född 1977 i Mariestad
Dress/Background/Hero, 3×3 fotopolymeretsningar, 2006

I sin konst behandlar och undersöker Sigrid Wallskog krocken mellan den privata och den offentliga sfären. Hon arbetar många gånger med rumsliga installationer men skapar även objekt. Ofta är hennes verk baserade på fotografi och/eller text. Hennes skildringar av vardagliga manliga och kvinnliga beteendemönster rymmer många gånger en satirisk underton.

Sigrid Wallskog använder gärna mönster från textil eller tapet för att väcka betraktarens personliga associationer – associationer som inte sällan rymmer en nostalgisk underton. Detta möte mellan konstnärens och betraktarens upplevelser går som en röd tråd genom hennes verk.

I utställningen på konsthallen visas Sigrid Wallskog tre serier med vardera tre bilder. I varje serie återkommer det mönster som finns i bilden också på ramen. Gränsen mellan verklighet och bild blir på så sätt flytande.