Maria Karlsson

Född 1972 i Oxelösund
Room with a seat, installation, 2006

Maria Karlssons konstnärliga projekt har två poler. I performances som 90-seconds och Carry me konfronterar hon publiken med mellanmänsklig intimitet, en närhet till främmande människor som i vårt samhälle annars närmast är eliminerad, ett överskridande av intimsfären – fysiskt såväl som psykiskt.
I den andra polen där Room with a seat hör hemma, berövar hon oss möjligheten att navigera utifrån rationalitet och logik och tvingar oss istället att aktivera vår fysiska sensibilitet.
Det som förenar de två polerna är insisterandet på att publiken ska ge upp kontrollen och överlämna sig åt hennes scenarion och spelregler. På detta vis leder hon oss kompromisslöst in i en osäkerhetszon där våra normala referensramar är satta ur spel och vi öppnar oss för upplevelsen.

I Room with a seat, erbjuder Maria Karlsson oss en möjlighet att lämna gallerirummet genom ett okonventionellt sätt att använda galleriets mörka rum. Betraktaren hamnar i disorientering och förlust av kontroll, vilket blottlägger vårt behov av synintryck. Den visuella disorienteringen tvingar oss att lita till våra andra sinnen, vilka upplevs vara förstärkta. De förhöjda sinnesupplevelserna verkar mer kraftfulla eftersom de i högre grad beror på förlust av synen, än tillägg av andra sinnesintryck. I mörkret försvinner tidsuppfattningen och de visuella avstånden, och med dem försvinner också det psykiska avståndet mellan objekten och en själv.
Verket fungerar metaforiskt som en kritisk utmaning till hur vi i normala fall använder vårt seende, särskilt i betraktandet av konst. Verket kan inte kontrolleras visuellt och är snarare en performance utan publik, än en installation