Malena Johansson

Född 1977 i Göteborg
rovdjur 06, installation med bord, stolar och kopp, 2006
wallflower, vägginstallation, 2006

Malena Johansson arbetar med skulpturer, objekt och installationer. Flera av hennes verk handlar om perspektivförskjutningar och synvillor där hon skapar ett glapp i betraktarens seende – ett ögonblick av osäkerhet, frånvaro av kontakt.

Hennes verk är lågmälda i vita nyanser. Med precisa ingrepp förändrar Malena Johansson den omgivande miljön: delar av en stolsryggs relief syns i en vägg, ett stolsben smälter samman med golvlisten, en fog i en vägg som har spruckit upp. Hon utgår från vardagliga föremål och gör så små förändringar att betraktaren ser förändringen men blir osäker på om den verkligen existerar.

I verket wallflower ser vi ett exempel på hur Malena Johansson skapar små glidningar i vårt seende. En stol står placerad vid en vägg men det är något som inte stämmer: stolen verkar vara på väg att glida in genom väggen. Är den på väg att försvinna eller kommer den dyka upp på andra sidan?

rovdjur 06 visar ett till synes vanligt bord med två stolar och en kopp. Det går en skarv genom samtliga föremål där den ena sidan är något högre än den andra. Titeln anspelar på filmen Predator. Där har rovdjuret förmågan att imitera och på så sätt smälta ihop med sin omgivning, som en kameleont, fast mer exakt. Det uppstår emellertid en skevhet, en skarv mellan rovdjur och bakgrund. Det enda som avslöjar rovdjuret och faran är denna skarv.