Isabelle Andersson

Född 1974 i Stockholm
Där händer arbetar (Var bor meningsfullheten?), installation med måleri och ljud, 2006

Isabelle Anderssons arbeten utgår sällan från en förutbestämd frågeställning. Istället bygger arbetsmetoden på att våga lita till intuitionen och följa arbetets gång. Materialval och form är viktiga för att den konstnärliga processen ska ta sin början. Arbetet rör sig i en poetiskt berättande sfär där måleriet sätts i centrum. Andersson målar det hon ser eller det hon väljer att se. En inre värld får form och sammanblandas i många bilder med den yttre världen.

Utgångspunkten i Isabelle Anderssons arbete är vardagliga händelser och det hon har omkring sig. Det kan handla om symöten, folkmusik eller hennes upplevelse av den urbaniserade kulturens avstånd till naturen. Hon inspireras av att titta på bilder i böcker som på olika sätt visar naturen i reproducerad form.

När Isabelle Andersson ställer ut sina verk installerar hon gärna sina målningar tillsammans med andra element så att de skapar en berättelse. De enskilda delarna i verken, till exempel en målning, är meningsbärande var för sig. Samtidigt bildar de vid varje nytt utställningstillfälle också någonting nytt. Andersson arbetar inte med målsättningen att gestalta vissa givna betydelser. Istället arbetar hon intuitivt. Målningen/installationen ger själv uttryck för processen.