Frida Yngström

Född 1976 i Dalarna
Självporträtt, teckningar, 2002-2006, performance 2006

Frida Yngströms konstnärskap grundar sig i vardagliga och sociala händelser och resulterar ofta i socialt engagerade, platsspecifika installationer.

Verket Självporträtt är ett utforskande av vad ett självporträtt kan vara och utgörs av ett flertal performance under utställningen där Frida Yngström tecknar självporträtt, samt tre serier teckningar på vägg.

På en inramad glasskiva, vänd mot betraktaren, tecknar hon sina porträtt med svart tuschpenna. Betraktaren kan följa hur en komposition byggs upp av självporträtt efter självporträtt tills glaset blir fyllt. Då används pennan i stället för att sudda ut sig själv och bryta ned kompositionen tills glaset åter är tomt. Aktiviteten av tecknandet tar över och betraktare kan följa hur teckningen tar form men tvingas även bli betraktad tillbaka av konstnären genom glaset.

På väggen hänger delar ur tre grupper av porträtt vilka för en dialog med tecknandet som händer i rummet. Porträtten på väggen är resultaten av samarbeten med olika människor där konstnären själv inte hållit i pennan utan tagit rollen som beställare och modell.

Inför Självporträtt genom människor jag känner skickade Frida Yngström ut en förfrågan till vänner och närstående om att teckna ett porträtt av henne och sedan skicka det till henne.

Självporträtt genom kollegor är en serie snabba (ca 10 minuter) teckningar gjorda av hennes kollegor på Konsthögskolan Valand. Självporträtt genom gatukonstnärer är en serie teckningar samlade under flera års tid gjorda av gatukonstnärer från olika platser runtom i världen.