Attila Urbán

Född 1977 i Köping
The Breadeater, videoprojektion, 2006, 27 min

Attila Urbán arbetar med vanliga fenomen i populärkulturen. Han balanserar gärna på den smala gränsen mellan det exotiska och folkkonst å ena sidan och de sköna konsterna å den andra. Under arbetsprocessen använder han sig ofta av performance som han dokumenterar och sedan sätter in i gallerirummets formella sammanhang. Spontanitet och humor finns ofta närvarande i hans arbete och bidrar till att göra verken tillgängliga. Humorn fungerar också som ett verktyg för att närma sig allvarliga frågor.

Attila Urbán använder sin ungerska bakgrund för att bland mycket annat ifrågasätta förutfattade meningar om det annorlunda. Hans video Hallo utforskar en till synes slumpmässig likhet i känsla mellan frustrationen över ett fysiskt förlopp och en oförmåga att kommunicera. Genom verket blir man plötsligt medveten om ett enkelt faktum: vad hjälper det om man kan tala många språk om det inte finns någon som lyssnar?

I The Breadeater möts du av en slags rörlig landskapsmålning, en panoramabild över en stuga och dess omgivning. Det är en rofylld bild där inte så mycket händer – en man kommer ut ur stugan, sätter på sig sina gummistövlar, tvättar sig med mera.