Konst + Aktivim – Get artivated!

10 mars 2012 - 25 mars 2012

Sammanfattning

Under två intensiva veckor öppnar vi upp dörrarna för den totala omvandlingen av Göteborgs Konsthalls utställningsrum. Vi vill skapa en plats där skapande, aktivism och engagemang står i fokus. Kollektiva konstverk växer fram när konstnärer, besökare, skolelever och aktivister tillsammans skapar nytt, bygger vidare på, och kommenterar varandras uttryck. Tre rum med materialen text, textil och tejp utgör basen där vi hoppas att så många som möjligt tar plats och gör sina röster hörda.

Projektet är ett samarbete mellan Göteborgs Konsthall och KulturUngdom. Tillsammans vill vi skapa en tillåtande och kreativ mötesplats där vi står för allt material som behövs för att göra röster hörda. Varje rum erbjuder en stor bredd av uttrycksmedel inom varje material och det finns oändligt många sätt att använda sig av rummen. Utöver besökare, grupper och organisationer bjuder vi in skolklasser från hela Västra Götalandsregionen att sätta sin prägel på projektet genom Göteborgs Konsthalls lektionsutbud.

Inledningsord av Konsthallschef Mikael Nanfeldt

Frågan om att få uttrycka sig i ord och handling är ständigt aktuell, oavsett om det handlar om journalister i Etiopien, demokratiska rättigheter i Syrien eller barns rätt till en likvärdig skola. Runt om i världen ser vi hur denna fråga ständigt aktualiseras och konfronteras. I medierna möter vi människor som på olika sätt protesterar mot rådande tillstånd, och i vissa länder blir motsättningarna mycket våldsamma. Människor dör för rätten att få uttrycka sig.

I Sverige är vi förskonade från de mest våldsamma yttringarna, men ändå är rätten att få göra sin röst hörd lika viktig här som någon annanstans. Frågan om yttrandefrihet är komplex och har många dimensioner, från det riktigt svåra till det allra roligaste: demonstrationen på Gustav Adolfs torg, fria ord i GP, brevskrivning till de lokala politikerna, blogginlägg, affischering, måla och skriva i skolan, rösta, eller delta i Konst & Aktivism på Göteborgs Konsthall.

Trots att det i Sverige, genom yttrandefriheten och tryckfriheten, är en rättighet att få göra sin röst hörd så är det något vi alla måste försvara för det finns hela tiden krafter som av olika skäl vill kringgärda dessa rättigheter.

Invigning

Lördag 10 mars 2012, kl 16–20
Denna dag öppnar vi portarna till projektet. kom hit och sätt igång direkt eller titta på vad den inbjudna ingångsättande konstnärerna har gjort hittills. Invigningstalare är Trifa Shakely, chefredaktör för Bang.
Program för kvällen: Dumpstrad plockmat från Kungliga Containerakademin. Performance med Utrum, skrivarverkstad med KB3 och DJ:s från Utopia.

Information om projektet

KONST+AKTIVISM är öppet för allmänheten 10-25 mars 2012. För att sätta igång processer har vi har bjudit in ett antal unga konstnärer som initialt kommer att arbeta utifrån de tre materialen. Konstnärerna arbetar på plats i konsthallen torsdag och fredag (8-9 mars) innan projektet öppnas upp för allmänheten lördag 10 mars.

Tejp – Daniel Janosz, Johnny Boy Eriksson, Nathalie Winberg
Text – X-Chel, Nasteho Osman, Emma Bäckman, Gabriella Wedberg, Madelen Eliasson
Textil – Lisa Leierth, Ulrika Erdes, Katarina Gren

Ett flertal programaktiviteter är inplanerade under projektets gång – allt från panelsamtal om landsbygdsaktivism till familjeworkshopen FOR FUN=Galen i tejp! Förutom detta kommer ett flertal grupper, föreningar, organisationer och andra engagerade personer att aktivera rummen under projektets gång, både anmälda och oanmälda. Några som planerar ett besök är: Ain’t I a Woman, Amnesty International, F.Y. Embassy (Ungas väg för ökad makt och frihet), Gratis filmfestival, Kulturföreningen Strange Fruit, Occupy Göteborg, Ofog, Psykradikala gruppen, Stadslaboratoriet i Mariestad, Unga smyckar stan, Ungdomsfullmäktige i Göteborg.

Projektet är ett samarbete mellan Göteborgs Konsthall och KulturUngdom

KulturUngdom

KulturUngdom är en ideell organisation som på olika sätt främjar ung kultur i hela Västra Götalandsregionen. KulturUngdom jobbar ständigt för att ungt skapande ska få ta plats och bli taget på allvar och ser ofta kopplingar mellan samhällsengagemang och konst och kultur. Två exempel på det är projektet K-merkt konst där unga konstnärers behov lyfts och projektet Angeläget där man jobbar i gymnasieskolor med skapande och mänskliga rättigheter.

Sponsorer

Huvudsponsorer
Boxon www.boxon.se, Stokvis Tapes www.stokvistapes.se, Almedahls www.almedahls.com, Stora Enso www.storaenso.com, Madeira www.madeira.de

Sponsorer
Papyrus, www.papyrus.se, Majornas Grafiska, www.majornas.se, Skroten, www.skroten.se, Saron Second Hand (utsorterade/ej sålda varor), www.saron.se, Överskottet, www.overskottet.com, Västgöta Spinneri, www.vastgotaspinneri.se, Holmens Marknad, www.holmensmarknad.se