KomKom

8 juni 1970 - 14 juni 1970

Deltagare i urval

Gunder Hägg, Love explosion, Nationalteatern och Telefon Paisa, Per Lager, Christer Bothén, Kerstin Dahlströms grupp.

Första popkonserten på Götaplatsen

Under 1960- och 70-talen anordnade Göteborgs Konsthall en mängd konserter. Först dominerade jazzen men senare började även olika popgrupper att bjudas in. Bland annat gjorde Pärson Sound sin första spelning i Göteborg på konsthallen den 25 april 1968, och samma år spelade även Sound of Music.

I juni 1970 arrangerades festivalen KomKom med teater, bild, musik, film, dans, improvisation mm. Festivalen började med ett karnevalståg som utgick från Gustav Adolfs torg till Götaplatsen där det blev utomhuskonsert med Gunder Hägg och Love explosion – den första popkonserten på Götaplatsen. Kvällen fortsatte sedan inne i konsthallen med en jamsession. Under resterande två dagar framförde sedan Nationalteatern sin pjäs Nic Carter, dubbelagent och det var konserter med Telefon Paisa, Take Off, Per Lager, Christer Bothén, och en så kallad allimprovisation med Kerstin Dahlströms grupp. Samtidigt fanns det stort utrymme för deltagare att själva uttrycka sig i både bild, dans och musik och det visades film.

Festivalen Komkom (8-14 juni) hölls samtidigt som den idag mer hågkomna Festen på Gärdet i Stockholm (12-14 juni) så efter att Gunder Hägg och Love Explosion spelat i Göteborg åkte de upp till Stockholm för att delta där.

KomKom, som hade öppet kl. 14-24 alla dagar, drog en stor ungdomlig publik men tyvärr skedde även en olycka. Under Love explosions jamsession inne på konsthallen fimpade en 17-årig pojke sin cigarett i en kaffeburk framme vid scenen. Burken innehöll svartkrut som bandet skulle använda till sin show och pojken blev svårt brännskadad och skadade ögonen.

KomKom var den första alternativa popfestivalen i Göteborgs och en av de första popfestivalerna i stan över huvud taget. Den följdes i augusti året därpå av Slottsskogsfesten som tyvärr helt regnade bort.