KAθAPΣIΣ
Anastasia Ax i samarbete med Lars Siltberg

27 mars 2012 - 28 mars 2012

Sammanfattning

Den 27-28 mars 2012 tar konstnären Anastasia Ax över konsthallen lokaler.  Under två veckor har projektet KONST+AKTIVISM med en mängd konstnärer och kreatörer fyllt Göteborgs Konsthalls utställningsrum med tejpinstallationer, träkonstruktioner, tygfragment med mera. Allt detta tas över av Anastasia Ax och Lars Siltberg som omformar dessa kreativa resultat. Resterna samlas ihop och dränks i gips för att bli grundkonstruktionen i en helt ny installation. Arbetet pågår i konsthallen under tre dagar och mynnar ut i en performance och konsert den tredje dagen.

Under performancen den 28:e mars utför deltagarna uppgifter som rör både måleri och ljudalstring – improvisation, expressivitet och utagerande uppmuntras. Tillsammans blir det ett slags melodram utan melodi eller dramatik. Istället formas en ljud- och bildkomposition som tar sin form ur sönderdelandets energier. I verket söker Anastasia Ax och Lars Siltbeg formulera en plats där också de tillfälliga deltagarna får möjlighet att undersöka sina resurser, befriad från fixerad idé om slutresultat, men med ett ramverk att förhålla sig till. En sorts kontrollerat kaos.

Anastasia Ax om sitt konstnärskap

”Ett återkommande tema i mitt konstnärskap är utforskandet av människans destruktiva sidor och hur de kan användas som kreativa verktyg. Jag ser mina akter som frigörande ritualer, både i relation till kroppsliga hämningar med även i relation till tingens och omvärldens rädslor för död och förändring. Under mina live-akter förändrar jag föremålen runtomkring mig. På det viset vill jag undersöka mina egna rädslor inför döden och människans behov av att konservera och kontrollera. Mina installationer ändrar ofta karaktär även under utställningens gång. Även det som ursprungligen anses av många vara vackert, förvandlar jag. För mig är en trasig skulptur lika vacker som en hel. En trasig skulptur bär med sig spår efter liv och rörelse, tid, förgänglighet, kropp och död. Och genom förstörelse och föreändring, tillåts något nytt att spira.”