Publikation

Till utställningen Everything under heaven is total chaos publicerade International Festival en gratispublikation med, vad de benämnde som ”A series of lengthy quotations” med texter av Alain Badiou, TRay Brassier, Marcus Doverud, Iain Hamilton Grant, Graham Harman, Krõõt  Juurak, Lars Bang Larsen, Carsten Madsen, Quentin Meillassoux, China Miéville, Jean Luc Nancy, RezaNegarestani, Brett Neilson, Ned Rossiter, Alissa Šnaider, Mårten Spångberg, Tiqquin, Christian Töpfner, Akseli Virtanen, Evan Calder Williams och Slavoj Žižek.