Jubileumsloungen

Deltagare

Lotta Antonsson, Jan Appelgren, Ari Asp, Nadja von Bahr, Sara Bengtsson, Pauline Benthede, Tomas Berg, Erik Bergelin, Johan Bergström, Eva Brandt, Sven Brobnitza, Estella Burga, Christer Bäck, Eva Bäcklund, Håkan Carlbrand, Trinidad Carrillo, Emanuel Cederqvist, Linda Cordius, Gabriella Dahlman, Eva-Lotta Damstedt, Robert Eklund, Debora Elgeholm, Katarina Elvén, Ann Eringstam, Elisabeth Faeroy-Lund, Sebastian Franzén, Emma Fredriksson, Stefan Ganslandt, Johanna Giske, Markus Hansson, Annika von Hausswolf, Erika Hedman, Annika Holmér, Jens Holst, Ari Huostainen, John Håkansson, Helga Härenstam, Jonas Isfält, Mette Johansen, Andrea Johnson, Leena Jokela, Daniel Josefsson, Jan Kaila, Leif Karlen, Annica Karlsson Rixon, Klara Källström, Anna Lamberg, Lisa Lamberg, Mårten Lange, Maria Lantz, Björn Larsson, Nina Lassila, Anna Linderstam, Lasse Lindkvist, Tuija Lindström, Anna Littorin, Henrik Lund Jørgensen, Ulf Lundin, Chia N Löfqvist, Line B Løkken, Petter Magnusson, Jose Luis Martinat, Sarianna Metsähuone, Johanna st Michaels, Sara Mirzajanzadch, Bengt Moberg, Hillevi Nagel, Malin E Nilsson, Per LB Nilsson, Wakaba Noda, Martin Nordström, Kalle Normark, Martin Ohlsson, William Olebring, Mikael Olsson, Charlotte Oscarsson, Bo Persson, Jan Pilgaard, Mateusz Pozar, Johannes Samulesson, Kalle Sanner, Melanie Schmitz-Magassa, Thomas Schön, Lina Selander, Nina Sinkkonen, Christin Sjöberg, Jakob Sjöstedt, Jenny Sjöstrand, John Skoog, Kathleen Smith, Thale Elisabeth Sorle, Karl-Johan Stigmark, Dit-Cilinn Sundqvist, Kristoffer Svenberg, Hans Svensson, Helen Tak, Helene Toresdotter, Maria Uhlin, Bengt Fredrik Wahlström, Magnus Waller, Mattias Wallin, John s Webb, Kim Westerström, Hendrik Zeitler, Pär Zennström & Micke Zych

Curatorns inledningstext

När jag hörde talas om att det fanns planer på att sammanställa en jubileumslounge på Göteborgs Konsthall med anledning av att skolan fyller 25 år i år, bestämde jag mig nästan omgående för att jag ville göra den till min. Ett sådant förfarande skulle, förutom att det verkade som ett tillfredställande arbete, också ge mig möjlighet att arbeta med en del frågor som jag tycker är både angelägna och intressanta; om historieskrivning och makt, om det urval som konstvärlden är så beroende av, men också om möjligheten att ta sig in ifrån periferin och göra scenen till sin egen, berättelsen som en integrerad del av det egna arbetet. Verket, som jag såg det framför mig, skulle presentera en mängd olika förhållningssätt till fotografi och samtidigt manifestera min egen syn på ett konstnärskap. Hur arbetet inte bara handlar om autenticitet i det egna arbetet med en produkt som slutmål, utan lika mycket om utbyte av idéer, samtal knutna till den egna processen och om förhållandet till andras arbete och de positioner man hela tiden måste ta ställning till.

Det var inte bara för att jag insåg att arbetet skulle bli omfattande som jag valde att utföra det tillsammans med tre andra studenter från skolan, utan för att jag tyckte att den formen skulle kunna tillhandahålla ett meningsutbyte som för mig var lika viktigt som själva iscensättningen. Gruppen som tillsattes var därför förutbestämd att bestå av personer med vilka jag fört den här typen av samtal tidigare och som jag visste skulle engagera sig i arbetet lika mycket som jag; Andreas Vesterlund, Hanna Lindgren och Pär Fridén. Detta eftersom vi har samarbetat förut både med en del gemensamma projekt och genom att gå in i varandras arbetsprocesser. Därmed inte sagt att vi har en konfliktfri och alltigenom överensstämmande konstsyn eller ser på vårt arbete på exakt samma sätt. Den motsättningen såg jag som en tillgång.

Vi valde gemensamt att utforma scenografin som en slags salong eftersom detta skulle knyta an till en borgerlig utställningstradition med ett centrum, den plats som varit en vedertagen beslutande instans för god konst genom en initierad urvalsgrupp. Ett brev utformades som gav alla som någon gång haft anknytning till skolan möjlighet att söka med sina arbeten för en slags bedömning. Redan inledningsvis var vi, efter en viss diskussion, överens om att alla som ville skriva in sig under den här rubriken så långt som möjligt skulle ha en rätt att göra det och att urvalet istället skulle ske i det inkomna materialet. Att alla, oavsett om de inte varit verksamma sedan skoltiden eller skapat sig ett namn, skulle ha lika stor eller lika liten rätt till en plats. Alla verken skulle sedan betraktas som delar i en helhet och underordna sig rummet. Det skulle inte finnas så stort utrymme för önskemål om specifika presentationer, något som ganska snart övergavs till viss del eftersom vi insåg att alla verk, oavsett hur slutna de verkar, korresponderar med den omgivning de är satta i.

Jubileumsloungen som presenteras på konsthallen ställer frågor om var gränsen för det egna arbetet ligger och utforskar förhållningssättet till den gemensamma scenen och dess förutsättningar. Detta samtidigt som den också visar upp en stor mängd enskilda förhållningssätt till fotografi genom att presentera verk av drygt hundra fotografer och konstnärer.

– Anna Ganslandt, Magisterstudent, curator och projektledare

Till jubileumsloungen gjorde det även en blogg som kan nås på denna adress: http://jubileumslounge.blogspot.com/