Högskolan för Fotografi
Magisterutställning 2007

21 april 2007 - 6 maj 2006

Sammanfattning

I år (2007) fyller Högskolan för Fotografi 25 år. De fyra studenterna som examineras från magisterutbildningen har åstadkommit skolans mest omfattande utställning någonsin. Maria Sahlander visar ett stort urval ur sina Samlingar, tre fotografiska serier på landskap. I det poetiska arbetet I Love Them Both återvänder Juho Kuva till en plats och en person i Finland som betyder mycket för honom. Läs mer om hans arbeten på hans hemsida. Martin Mejia har sin bas i det filmiska mediet. Han visar här videoverket A Story of Johan. I konsthallens stora rum agerar Anna Ganslandt curator och projektledare och skapar tillsammans med en grupp från HFF den gigantiska Jubileumslounge med fotografier och videoverk av ett hundratal personer som under någon period passerat skolan som studenter eller lärare. Centralt i rummet står en scen där samtal om fotografi kommer att pågå under de två utställningsveckorna.

Under de 25 år som förflutit så har fotografins förutsättningar förändrats radikalt och med det även vårt förhållande till mediet. Den digitala innovationen är naturligtvis den mest slående faktorn. Manipulerande med bilder sågs för några decennier sedan med stor skepsis, nu är det en självklar del av bildskapandet oavsett om man arbetar digitalt eller analogt. Fotografiets trovärdighet som bärare av sanning har ruckats avsevärt. Men fotografiet utsätts inte bara för tekniska förändringar, det befinner sig också i centrum för diskussioner om vår samtid och är en viktig del av teoribildning. Begreppet fotografi har breddats och kan likväl som traditionella fotografiska metoder komma till uttryck i till exempel rörlig bild eller text.

I denna ibland förvirrande men oftast stimulerande rörelse befinner sig Högskolan för Fotografi. Årets studenter pekar signifikant ut sitt eget förhållande till det fotografiska. Resultatet blir spännande, mångbottnat och specifikt.

– Annica Karlsson Rixon, adj. professor

I jubileumsloungen kommer över 100 personer ställa ut. Personer som under någon period i skolans historia fungerat som lärare eller student.

Programverksamhet

VERNISSAGE
Lördag 21 april kl 16.00 – 20.00 med invigning kl 17.00.
Konsthallens chef Lene Crone Jensen hälsar välkomen och Annica Karlsson Rixon, adjungerande professor vid Högskolan för Fotografi, presenterar utställningen. Dessutom blir det framträdanden under vernissagekvällen.
Göteborgs Konsthall håller öppet från 11:00

PROGRAM
Onsdag 25 april kl 18 – 19.30
Konstnärssamtal.
Medverkande: Anna Ganslandt, Juho Kuva, Martin Mejia och Maria Sahlander.
Moderator: Annica Karlsson Rixon

Söndag 29 april kl 14 – 16
Jubileumslounge – fotografiet och samtidskonsten.
Ett samtal med frågor som representation, historieskrivning och makt som utgångspunkt.
Medverkande:
Maria Lantz, fotograf/konstnär
Lars Vilks, konstnär
Katarina Nitsch, konstnär
Fredrik Gunve, konstnär
Moderator: Fredrik Svensk, konstkritiker, universitetsadjunkt i konst- och kulturteori och lärare på Valands konsthögskola och Högskolan för fotografi

Onsdag 2 maj kl 17 – 19
Jubileumslounge – bild, fotografi och forskning.
Ett samtal om fotografi som metod och undersökningsområde
Medverkande:
Tyrone Martinsson, fil. dr. visuella studier, lektor vid Institutionen för kommunikation och information,  Högskolan Skövde
Annette Rosengren, fil. dr. etnologi och intendent vid Nordiska museet
Magnus Mörck, docent etnologi, Centrum för konsumtionsvetenskap, Göteborgs Universitet
Karin Wagner, fil. dr. konst- och bildvetenskap, institutionen för tillämpad IT, IT-universitetet i Göteborg .
Moderator: Julia Tedroff,  konstvetare och universitetsadjunkt i konst- och kulturteori, Högskolan för fotografi

STUDENTVISNINGAR
Studenterna kommer själva att hålla i visningar av utställningen.
Lördag 28 april kl 13 – Martin Mejia
Söndag 29 april kl 13 – Anna Ganslandt
Onsdag 2 maj kl 16 – Anna Ganslandt
Lördag 5 maj kl 13 – Juho Kuva
Söndag 6 maj kl 13 – Maria Sahlander