Högskolan för Fotografi och Film – avgångsutställning åk3, 2001

7 april 2001 - 22 april 2001

Studenter

Micaela Andersson, Trini Carrillo, Marcus Elblaus, Jonatan Fernström, Sebastian Franzén, Evelina Gustavsson, Andréas Hagström, Cecilia Hallin, Josefina Jägetoft, Sören Hald Jørgensen, Jonas Jörneberg, Krzysztof Kopij, Louise Larsson, Ulrik Tofte Olesen, Mads Rodhe Pedersen, Anna Rosling Rönnlund, Merethe Solberg, Mia Strömberg och Hendrik Zeitler

Sammanfattning

Göteborgs Konsthall öppnar nu åter sina lokaler för publiken genom att invitera Fotografprogrammets avgångsstudenter åk 3 vid Högskolan för fotografi och film.

Fotografi har idag en starkt utvidgad betydelse och på Konsthallen visas både rumsliga gestaltningar, videoverk samt fotografi. Det samlade resultatet ger en fingervisning om var den samtida nordiska fotografin befinner sig.

Program

Vernissage lördagen den 7 april kl 13.
Helena Persson, konsthallschef, hälsar välkommen. Utställningen invigs av dekanus Bengt Olsson och kulturchef Christina Hjort.

Studenterna visar utställningen varje dag kl. 13 samt kl. 18 på onsdagar
Visningarna utgår den 10-11 april pga. studenternas examination som leds av Lars Vilks.