Högskolan för Fotografi – Magisterutställning 2008

5 april 2008 - 20 april 2008

Studenter

Andrea Johanson, Lovisa Ringborg, Andreas Vesterlund, Nadja von Bahr, Kalle Sanner, Helga Härenstam, Guro Olsdotter Gjøl, Anna strand, Mehdi Namazi

Sammanfattning

2008 års utställning sammanför nio individuella konstnärskap med imponerande bredd. Studenterna visar fotografiska arbeten tillsammans med verk i andra medier som video, ljud, måleri och installation. Besökaren bjuds på allt från filosofiska tidsresor och surrealistiska bildvärldar till jakten på människans lyckocentra och skärskådan av amerikanska militärstrategier i Afghanistan.

Många av verken utforskar gränser på olika sätt. I Helga Härenstams bildserie Samhället möts vardag och magi på oväntade sätt. Serien är en fotografisk självbiografi i form av en fiktiv dokumentär som utspelar sig i ett mindre samhälle på landsbygden. Genom att blanda ett dokumentärt bildspråk med konstruerade iscensättningar luckras gränserna mellan verklighet och fiktion upp.

Andreas Vesterlunds installation (fetal horses, for example, may gallop in the womb) behandlar olika sorters mellanrum: övergångslägen mellan tillstånd som liv och död, och gränslandet mellan privata och offentliga symbolvärldar, men också fysiska passager som tunnlar, vägar och vattendrag.

I På spaning efter Centra för lyckokänslor inbjuder Nadja von Bahr betraktaren att ifrågasätta vad ”lycka” är: ett kulturellt betingat begrepp eller en kemisk/biologisk process? Vi möter olika perspektiv, från filosofiprofessor Torbjörn Tännsjös uppfattning om människans tillvaro, till en mer handgriplig lösning på problemet med hjälp av en apparat som ger elektromagnetiska impulser som stimulerar hjärnans belöningscentra.

Andrea Johnson presenterar en surrealistisk bildvärld befolkad av figurer med en oklar identitet bestående av lika delar person och ting. Irrande som i blindo längs en ständigt undanglidande horisont påminner de oss om medvetandets och rationalitetens begränsningar och människans melankoliska längtan efter mening.

Mehdi Namazis fotografiska verk Don’t confuse! relaterar till den amerikanska militärens tvetydiga ingrepp i Afghanistan i form av både humanitär hjälp och bomber, och får oss att tänka på hur ett ögonblickligt val kan leda till liv eller död.

Kalle Sanner utforskar hur minnesbilder konstrueras och hur den processen relaterar till det konstnärliga skapandet. Genom att återvända till specifika platser och föremål vid olika tidpunkter och dokumentera dem från olika perspektiv, exponeras skilda sinnesintryck som delar ev en helhet.

Lovisa Ringborgs The Limbo Pictures består av en serie bilder där människor presenteras skilda från sin omvärld, isolerade i den egna situationen och det egna valet. Laddade ögonblick eller symboliska situationer är frysta i ett tillstånd tillsynes placerat utanför både tid och rum, där moral eller andra navigationssystem svårligen kan åberopas.

I Tidsresandets filosofi kombinerar Anna Strand fotografi, text och ljud. Istället för att förtydliga och förklara, förstärker sammanförandet av de olika representationsformerna snarare de svårgripbara förskjutningarna som sker dem emellan, och fungerar som en metafor för hur man fysiskt kan befinna sig på en plats, men psykiskt någon annanstans och omvänt.

Guro Olsdotters Gjøls arbete Things to forget består av skulpturella installationer på olika platser i konsthallen. Med utgånspunkt i ett intresse för offentliga miljöer, iscensätter Olsdotter en rad platsspecifika ingrepp som får betraktaren att ifrågasätta funktionen av existerande rumsliga detaljer, och se välkända och vardagliga föremål på nytt.

Utställningen har sammanställs i samarbete med Lisa Rosendahl, frilanscurator och skribent bosatt i Berlin. I samband med utställningen produceras en illustrerad katalog med texter om de utställda konstverken.

Programverksamhet

Onsdag 16 april, 18.00-19.30
Samtal om fotografiet i samtidskonsten  (Inställt pga sjukdom)

Ett samtal kring fotografins utveckling inom samtidskonsten och dess förändring från 90-talet fram till idag.
Samtalet förs utifrån HFF:s masterstudenters utställning 2008 i relation till utvecklingen av utbildningen vid HFF genom åren. Bland annat medverkar Hans Hedberg som var professor vid Konstfack i Stockholm under perioden då det iscensatta fotografiet blev en vanligt förekommande strategi inom samtidsfotografiet.

Medverkande:
Lotta Antonsson, konstnär och adj professor vid HFF
Annika von hausswolf , konstnär och adj professor vid HFF
Hans Hedberg, dekan  för konstnärliga fakulteten vid Göteborsg universitet,

Lördag 19 april, 13.00-14.30
6 x 15 minuter
Studenterna presenterar och diskuterar sina egna verk med start varje kvart under tiden 13-14.30.