Publikationer

Till utställningen producerar Göteborgs Konsthall två publikationer. Den första är en övergripande katalog över utställningen med nyskrivna texter av Amelie Björck, Göran Dahlberg, Mikela Lundahl och Ulf Karl Olov Nilsson samt ett förord av konsthallens t.f chef Mikael Nanfeldt. Dessutom innefattas bidrag om utställningens olika verk skrivna av konsthallens personal: Cornelia Cederleüf, Andréas Hagström, Anna Hyltze, Mikael Nanfeldt, Anna Petters, Ann-Sofi Roxhage, Johan Sjöström och Elisabet Udd. Denna katalog delar vi ut gratis till alla våra besökare så länge lagret räcker.

Utöver denna utställningskatalog ger vi ut en publikation kopplad till Michael Stevensons verk Fountain of Prosperity som berättar historien om konstnärens sökande efter den hydraliska datorn Moniac vilket förde honom till Centralbanken i Guatemala.