Peter Watkins

Peter Watkins (1935, England)
La Commune (Paris, 1871), 1999
Film, speltid cirka 5 timmar och 45 minuter

Peter Watkins är en brittisk filmskapare. Han intresserar sig i sina filmer för hur historia skrivs och hur medier skildrar världen.

Watkins vänder sig mot standardiseringar och likformighet i det traditionella filmskapandet och menar att de konventioner som idag definierar filmiskt berättande är förljugna, bombastiska och förutsägbara. Hans filmer är ofta starkt politiska och ställer moraliska frågor kring hur vi bygger vår världsbild. Det kritiska förhållningssättet gentemot hollywoodformatet har bland annat lett till ovanliga inspelningsprocesser och extremt långa tagningar.

watkins

Främst är Watkins, som han själv uttrycker det, ”intresserad av verkliga människors ansikten och känslor”. För att uppnå detta arbetar han med amatörer i sina filmer och annonserar efter sina skådespelare som väljs utifrån personligt intresse och ställningstagande för de frågor som filmen ställer. Det privata tillåts alltså i hög grad färga filmkaraktären.

Några av Watkins mest uppmärksammade filmer är The War Game (en fiktiv dokumentär från 1965 om kärnvapenfrågan) samt The Freethinker (ett slags grupparbete i filmform om August Strindberg, inspelad 1992-1994 på Biskops-Arnö tillsammans med 24 filmstudenter).

På Göteborgs Konsthall visas verket La Commune (Paris, 1871) från 1999, en nästan sex timmar lång film om Parisrevolten 1871. Situationen i Paris vid denna tid var kaotisk med en pågående belägring av tysk militär samt starka slitningar mellan olika grupper i det franska samhället.

Watkins valde att göra en storskalig men enkel iscensättning med amatörskådespelare som själva fick göra research inför sina roller. Drygt 220 personer, de flesta utan erfarenhet av film, medverkade. Både karaktärer och film arbetades fram i en tillfälligt uppbyggd miljö i en öde fabrik. I filmen förekommer två TV-team: National TV Versailles som skildrar en officiell version av händelserna samt Commune TV som ger röst åt revolutionärerna. Avsikten var att skapa en glidning mellan film, teater och nyhetssändning.

– Johan Sjöström, utställningsintendent