Laura Horelli

Laura Horelli (1976, Finland)
Rekonfiguration av Göteborgs-Posten, 2008
Installation, dagstidningar

20.10.08, 2008
DVD på plasmaskärm, speltid cirka 30 minuter

I vårt mediesamhälle produceras idag en oerhörd mängd information och nyheter. I ett mediebrus som präglas av många aktörer och en allt större tillgänglighet skall vi finna de kanaler utifrån vilka vi bildar vår egen uppfattning om samhället och världen. I slutändan blir det vi tar till oss ett subjektivt urval av både privata upplevelser och det offentliga samtal som pågår runt omkring oss.

Just relationen mellan det privata och det offentliga och hur de löper in i varandra är något som intresserar Laura Horelli. Flera av hennes verk sätter medier i fokus och ställer frågor kring makt och objektivitet: Vems upplevelser och vilka händelser är viktiga att beskriva? Vilka röster är det som kommer till tals? Horelli utgår ofta från dokumentärt material, men genom att applicera egna eller andras erfarenheter synliggör hon hur små förskjutningar kan påverka berättelsen och ge upphov till nya tolkningar och möjligheter att se saker och ting ur ett annat perspektiv.

I utställningen History Acts deltar Laura Horelli med två verk som på olika sätt har en aktualitet i såväl plats som tid, bl.a. utgår hon från lokala tidningar och TV-nyheter från dagarna just innan utställningen öppnar. I Rekonfiguration av Göteborgs-Posten arbetar Horelli med tre dagars utgåvor av denna lokala dagstidning. Hon läser igenom tidningen och klipper ut det som hon själv finner intressant och relevant. Hon redigerar om rubriker, ingresser eller ibland hela textmassor och konstruerar på så vis en ny version av tidningen baserad på sitt personliga urval. Tidningen trycks upp på nytt och presenteras i utställningen sida vid sida med originalutgåvan.

I det andra verket använder sig Horelli av en nyhetssändning från SVT. Nyhetssändningen visas i sin helhet, men ljudspåret är ersatt med dagboksliknande beskrivningar från tre kvinnor i olika åldrar, alla hemmahörande i Göteborg. I verket vävs bilden av de officiella nyhetshändelserna samman med de tre kvinnornas berättelser om sina personliga upplevelser samma dag.

– Anna Hyltze, utställningsintendent