Karina Nimmerfall

Karina Nimmerfall (1971, Österrike)
Substitute Locations, 2007
Ramad fotoserie om tolv bilder, 42 x 48,5 cm

Inside Establishing Shots, 2008
Ramad fotoserie om sex bilder, 47 x 112 cm

Karina Nimmerfalls fotografier och sätt att arbeta på initierar olika intressanta frågeställningar: Förhållandet mellan fakta och fiktion, samspelet mellan ord och bild, filmindustrins rumsliga klichéer, mediala konstruktioner, möjligheten eller omöjligheten till representation, gapet mellan det dramatiserade och det alldagliga och frågor kring betraktande och historieberättande.

Nimmerfall arbetar utifrån välkända förlagor från TV- och science fictionvärlden och undersöker genom egna fotografier arkitektoniska platser och byggnader som återfinns i filmens värld. Dessa, genom fiktionen, mer eller mindre bekanta byggnader och platser gör att betraktarens association troligen inte i första hand görs till det verkliga rummet utan till TV-seriens eller filmens etableringsbilder och bakgrundscener.

I Subtitute Locations och Inside Establishing Shots arbetar Nimmerfall med egna fotografier av platser och byggnader som också använts av filmbolag som etableringsbilder i de amerikanska TV-serierna C.S.I. Las Vegas, C.S.I. Miami och C.S.I. New York, respektive science fiction- och fantasyfilmer som Robocop, Brazil, Strange Days och The Island. I sina fotoserier låter hon det egna fotografiet interagera med filmbolagens noggranna och systematiska formulär om de olika scener som skall tas. Olika historier möts. Fotografiet taget på en villa i Kalifornien benämns ”Hudson/Warner Residence, Las Vegas, Nevada” och tillhör scen 12 i C.S.I. Las Vegas, säsong två, episod 21: Anatomy of A Lye.

Men vad är det vi ser på Nimmerfalls fotografi när vi samtidigt läser vad vi skall se? Är det en verklig eller fiktiv plats? Är det kort och gott ett fotografi av en anonym villa i Kalifornien eller är det ett fotografi av en känd brottsplats(kliché) i Las Vegas? Svaret är kanske både och eller kanske inget av dem? Kanhända påverkar de olika berättarverkligheter som finns lagrade i verket växelvis varandra så att flera bilder är möjliga att urskilja? Nimmerfalls fotografier av byggnader och platser kan sägas vara en dokumenterad realitet, men kanske ännu hellre en form av autentiskt fotografi som rör sig mellan olika berättade historier om det skenbara och det konkreta och som accentuerar och framhäver det fiktiva som möjligen mer verkligt än (den så kallade) verkligheten själv.

– Cornelia Cederleüf, samordnare