History Acts

25 oktober 2008 - 11 januari 2009

Konstnärer

Gerard Byrne (1969, Irland)
Natascha Sadr Haghighian, Judith Hopf & Florian Zeyfang (1967, 1969, 1965, Tyskland)
Laura Horelli (1976, Finland)
Oliver Kochta-Kalleinen (1971, Tyskland) & Tellervo Kalleinen (1975, Finland)
Björn Lövin (1937, Sverige)
Karina Nimmerfall (1971, Österrike)
Michael Stevenson (1964, Nya Zeeland)
Peter Watkins (1935, England)

Sammanfattning

Historien gör sig, på ett eller annat sätt, alltid påmind. Den spelar roll för vårt agerande idag, oavsett om det rör sig om samhällets omvandlingsprocesser eller den enskilde individens handlande. Den förändras över tid bland annat genom utbildningsväsende, forskning, mediers rapportering, arkitektur och stadsplanering, barnuppfostran och genom etablerade traditioner.

Detta gör det viktigt att söka kunskap och förståelse i det som en gång hände: När blir en händelse historia, hur lång tid måste ha förflutit? Kan någon överhuvudtaget göra anspråk på att återge en sanning? Vad kan vi lära av historien? Vad är det att vara människa?

Utställningen History Acts vill på ett övergripande plan undersöka och förmedla olika historier, genom att processa berättelser som bygger på dokument, artefakter och fiktion. Utställningen berör inte historia som en enhetlig idé, utan som en mångfald av berättelser som handlar om förfluten tid, och hur man utifrån detta också kan säga något om samtiden.

Ambitionen är att visa konstverk som alla utgör exempel på ett slags arkeologiskt förhållningssätt, en grävande undersökning rakt ner i en plats, en händelse eller en enskild individs minnen. Konstverken som visas har samtliga sin förankring i en social verklighet, även om den sociala verkligheten också i sin tur kan vara en fiktion/konstruktion.

Utställningen är producerad av Göteborgs Konsthall. Den ingår som en del av ELIA, en internationell konferens om högre konstnärlig utbildning och forskning som äger rum i Göteborg 29 okt – 1 nov 2008.

History Acts stöd av

AVEK, Finland, FRAME, Helsinki, Stiftelsen framtidens kultur, IASPIS, Embassy of New Zealand, Stockholm