Hannah Ryggen

17 mars 1962 - 1 april 1962

Sammanfattning

Hannah Ryggen (1894−1970) är en av 1900-talets mest betydelsefulla konstnärer. Hon föddes i Malmö där hon studerade konst på kvällarna. På studieresa i Europa träffade hon den norska konstnären Hans Ryggen. De gifte sig 1923 och bosatte sig på Ørlandet i Norge. På 1920-talet tog hon upp vävning och vid 1930-talets början hade hon utvecklat flera egna tekniker och börjat skapa stora expressiva bildvävar.

Hennes konst tar upp allt från vardagen och kärleken mellan människor till sociala orättvisor och samtidens politiska läge. Hon tog starkt avstånd från fascismen och militarismen, och var uttalad kommunist och feminist. Utöver hennes banbrytande insatser som förändrade bildvävens roll från dekorativt konsthantverk till expressiv bildkonst, så utvecklade hon vävkonsten på en mängd sätt, bland annat genom sitt arbete med växtfärger, då hon räddade en mängd gamla recept och kunskaper inom detta fält.

Utställningen på Göteborgs Konsthall hade tidigare presenterats på Moderna museet i Stockholm, som också arrangerade utställningen i samarbete med Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum i Trondheim. På utställningen presenterades 28 verk från perioden 1933 till 1961. Att utställningen tar avstamp i året 1933 berodde bland annat på att det var vid den här tiden som hon lämnat ett mer traditionellt naturalistiskt bildskapande till att röra sig mot ett mer abstrakt formspråk, där formelementen placeras på ytan. Vid den här tiden började även hennes politiska ställningstaganden att synas allt mer tydligt i hennes vävar.

Några verk som kan nämnas i utställningen är den stora, och för hennes konstnärskap centrala bildväv Vi lever på en stjerna från 1957-58, men även Mors hjerte från 1947, Atomsen från 1952 och Peter Dass från 1940.