Verk i utställningen

Introduktion

På Göteborgs Konsthall visar Matts Leiderstam sina tolkningar av äldre måleri liksom böcker med illustrationer av originalmålningarna. På så sätt kan man se vad Leiderstam har valt att betona i målningarna och samtidigt fundera över vad man själv tar fasta på. I utställningen finns också olika slags bildspel, samt ett antal instrument för seendet såsom kikare och förstoringsglas.

Inför utställningen på Göteborgs Konsthall har Leiderstam gjort flera nya verk. Dessutom visas flera av de verk som gjordes för utställningen i Skottland nu för första gången i Sverige.

Matts Leiderstam säger själv att det inte finns någon ”daVinci-kod” att knäcka i utställningen – allt ligger öppet för den som vill ta del av det. Som betraktare kan man kasta en snabb blick på utställningen eller välja att ägna en hel dag åt arkivforskning. Det finns inget rätt eller fel.

Stora salen och långa galleriet

Direkt till höger då man kommer in i stora salen finns en dator med Grand Tours hemsida, vilken även fungerar som utställningens katalog. Den blir ännu ett verktyg för seendet i utställningen och går att använda för att få fördjupad information.
Utställningen rymmer tre typer av teman. Ett av dem är den ovan nämnda kombinationen av konsthistoria och den homosexuella kulturen. Flera av de platser som finns omnämnda i en internationell guide för homosexuella män finns avmålade eller avfotograferade i stora salen.

I långa galleriet finns en serie gjord under 90-talet med titeln Returned. Leiderstam har förenat kopierade landskapsmålningar efter Poussin med cruisingparker . Målningarna ställdes på utvalda platser, fotograferades av och lämnades sedan kvar som en gåva till den som kom förbi och ville ta målningen.

Ett annat tema är platser som Matts Leiderstam fotograferar genom så kallade Claude-glas. Claude-glas var en litet redskap med olika kulörta glas man hade från 1700-talet och framåt för att betrakta landskap igenom. På så sätt kunde man söka det måleriska i landskapet. Leiderstam är också intresserade av hur samma platser kan ha olika betydelser och vad platser i äldre måleri står för idag. Längst ner i den stora salen kan vi se några exempel på detta. Här ser vi bland annat fotografier från en plats utanför Dundee i Skottland. Den vy Leiderstam har fotograferat genom Claude-glas visar en borg utanför Dundee, ett motiv som tidigare var populärt i romantiska landskapsmålningar. Idag rymmer platsen en kriminalvårdsanstalt.

Det inre rummet

Det tredje temat är det rent konsthistoriska och detta kan man bland annat hitta i konsthallens inre rum. Här finns två nya verk med speciell anknytning till landskapsmålningar på Göteborgs konstmuseum, ett italienskt och ett svenskt, vars konsthistoria bildar grunden för Matts Leiderstams presentation.

Leiderstam hörde talas om en målning av Claude Lorrain vars försäljning Göteborgs konstmuseum varit involverat i. Claude Lorrain (1600-1682) är den mest tongivande av de klassiska ideallandskapens företrädare. Hans romantiska och vemodiga bilder kom att påverka det europeiska landskapsmåleriet under mer än 200 år.

Bredvid presentation av historien ovan ser vi en målning tillhörande Göteborgs konstmuseum av Carl-Johan Fahlcrantz, en av de stora inom svenskt landskapsmåleri. Fahlcrantz kopierade Lorrains stil utan att troligtvis någonsin ha sett någon av hans målningar i original. Han tilldelades 1805 ett stipendium som gav en vistelse i Rom. Han kom dock inte längre än till danska gränsen. Av rädsla för sjukdom bad Fahlcrantz att få använda stipendiepengarna på hemmaplan i stället.