Grand Tour
Matts Leiderstam

26 november 2005 - 15 januari 2006

Introduktion

Grand Tour, den stora bildningsresan till Italien, var en vanligt förekommande företeelse bland konstnärer och överklass från 1600-talet fram till 1800-talets mitt. I utställningen Grand Tour låter Matts Leiderstam samtiden möta det förgångna. Han påbörjade redan 1996 arbetet med ämnet, med utgångspunkt i utställningskatalogen Grand Tour – The Lure of Italy in the Eighteenth Century, (Tate Gallery 1996) och guideboken Spartacus International Gay Guide (1996). Grand Tour visades första gången i samband med Venedigbiennalen 1997. Med sitt arbetssätt förändrar Leiderstam kontinuerligt utställningen genom att anpassa den efter rummet och kontexten som den visas i, nya verk tillförs och andra tas bort. Grand Tour fungerar som ett slags arkiv för hans personliga efterforskningar. Samtidigt kan utställningen ses som ett försök att sammanfoga hans olika projekt, gjorda världen över, retrospektivt.

I sin konst antar Matts Leiderstam rollen både som konstnär och betraktare. Genom att kopiera eller göra parafraser på äldre målningar söker han i Grand Tour efter dolda strukturer och undertoner . Hans verk synliggör förbisedda detaljer och erbjuder en alternativ tolkning av den traditionella konsthistorien. Samtidigt uppmanar Leiderstam besökaren att själv reflektera kring seendet som sådant och sin egen roll som betraktare i utställningsrummet.

På Göteborgs Konsthall visas såväl Matts Leiderstams tolkningar av äldre måleri som böcker med illustrationer av originalmålningarna. I utställningen kombineras dessa bilder med utställningens katalog i form av en hemsida som visas på en dator. Här kan betraktaren finna kompletterande information. I utställningen finns också olika slags bildspel, samt ett antal seendeinstrument så som kikare och förstoringsglas. Inför utställningen på Göteborgs Konsthall har Leiderstam producerat nya verk, två av dem med speciellt anknytning till landskapsmålningar på Göteborgs konstmuseum, ett italienskt och ett svenskt, vars konsthistoria bildar grunden för hans presentation.

Program

Onsdagen den 7 december klockan 18.00
Blicken och landskapet
Föreläsning av Bia Mankell, universitetslektor, Institutionen för konst- och bildvetenskap, Göteborgs Universitet

Onsdagen den 11 januari klockan 18.00
Konstnärssamtal
Matts Leiderstam samtalar med Kristoffer Arvidsson, konstkritiker, doktorand på Institutionen för konst- och bildvetenskap, Göteborgs Universitet

Utställningen är producerad av Magasin 3 Stockholm Konsthall i samarbete med Dundee Contemporary Arts