Pia Rönicke

För ett år sedan läste konstnären Pia Rönicke tidningen som vanligt. Plötsligt fångade en notis om Syrien hennes uppmärksamhet. Till följd av kriget bestämde forskare att landets fröbank, en slags reserv för den biologiska mångfalden, i Aleppo, måste skyddas. Fröerna skickades till den norska ögruppen Svalbard, drygt 100 mil från Nordpolen och 120 mil norr om Kiruna. Där finns sedan ett par år tillbaka en global fröbank, med plats för över 4,5 miljoner fröprover från världens viktigaste grödor. Pia Rönicke kunde inte släppa tanken på de här fröerna och började undersöka hur olika växter har fraktats över världen de senaste 250 åren.

Resultatet av den här undersökningen, The Pages of Day and Night, visas på konstbiennalen där hon ställer ut fotografier av olika pressade, historiska växter. Här berättar Rönicke själv om sitt projekt. ”År 1761 reste en dansk forskningsexpedition till den sydvästra delen av Arabiska halvön, däribland Syrien. Sex personer var med på resan, som hade det huvudsakliga målet att bekräfta Gamla Testamentet. Men resans botanist, Linnés lärjunge Peter Forsskål, passade även på att samla ihop olika växtprover.

Dessvärre överlevde bara en person hela resan. 1767 lyckades tysken Carsten Niebuhr ta sig tillbaka till Danmark, med växterna i behåll. I dag finns växterna, 250 år gamla, pressade och bevarade i det danska herbariet i Köpenhamn där de delar rum med miljontals andra växtsorter. I början av 2015 började jag göra en korssökning av de här gamla insamlade växterna med den syriska växtbanken på Svalbard. Jag fick många träffar och valde ut 50 växtprover. Sedan har jag fotograferat dem tillsammans med deras följeinformation. Fotografierna har jag sedan jobbat vidare med, med hjälp av djuptrycksmetoden fotogravyr. Både fotografierna och växterna de föreställer är därigenom pressade på olika sätt.

För mig handlar det här projektet inte bara om historia, det handlar också om nuet och framtiden. När folk tänker på Syrien och Mellanöstern tänker de främst på flyktingströmmar, sorg eller ödeläggelse. Jag ser det också utifrån ett slags framtidsscenario. Dessutom är hela insamlandet av växter otroligt intressant. Växterna kan skapa sina helt egna världskartor baserade på biodiversitet snarare än nationsgränser. Nya territorier skapas av klimatförändringarna, till exempel när växterna migrerar mellan olika länder, och förändrar både naturen och miljön.”

Pia Rönicke (f. 1974, Danmark) bor och arbetar i Köpenhamn.