Meleko Mokgosi

Konstnären Meleko Mokgosi skapar stora installationer där han använder måleriet som politisk handling. I sina verk behandlar han väggtexter på museum och undersöker synen på den ”afrikanska konsten” och dess roll i det modernistiska projektet. I verken ställer Mokgosi frågor om historia och berättande – och ifrågasätter museernas egna historieskrivningar.

Ofta anses museer och liknande institutioner vara neutrala förmedlare av en allmän historia – men tvärtom har de mycket makt över historieskrivandet. Meleko Mokgosi menar att de har utrymme att framföra sina egna tolkningar, vilket till exempel möjliggör att koloniala idéer legitimeras och förs vidare.

Mokgosi presenterar verket Modern Art: The Root of African Savages, Addendum som består av 22 paneler som behandlar hur koloniala förställningar reproduceras i texter och skyltar på museer. Verket utgår ifrån konstutställningen African Art, New York, and the Avant-Garde (the Metropolitan Museum of Art, New York, 2012) där konst från Afrika presenterades som en del av det västerländska modernistiska projektet. Mokgosis arbete kretsar kring att problematisera denna bild, bland annat genom att analysera ordval och ifrågasätta källorna i utställningens verktexter. Hans kommentarer är personliga, poetiska och analytiska och ger en personlig reflektion som överröstar de annars anonyma och institutionella tolkningarna av historien.

Meleko Mokgosi (f. 1981, Botswana) bor och verkar i New York.