Esther Shalev-Gerz

Esther Shalev-Gerz verk Describing Labor består bland annat av fotografier, film, objekt och ljud. Genom sitt researchbaserade arbetssätt utmanar hon normer inom traditionellt porträttfotografi och väcker frågor om representation.

I sitt konstnärskap arbetar Esther Shalev-Gerz med installationer, video och fotografi. Shalev-Gerz bjuder in människor att delta i en dialog där historier, minnen, åsikter och erfarenheter blir en del av verken. Describing Labor består bland annat av fotografier, ett ljudkonstverk och en film. Verket utgår från bilder av arbetare från slutet av 1800-talet till mitten av 1900-talet, hämtade från Wolfsonian-FIU och Margulies-samlingen. För verket valde Esther Shalev-Gerz först ut 41 konstverk som skildrar arbetare. Därefter bjöd hon in 24 personer med en relation till konst och konstens språk att välja var sitt verk och motivera det framför en filmkamera. Deltagarna placerade sedan ut sitt valda konstverk i museets lagerlokal, där det fotograferades. Genom detta poetiska och forskningsbaserade verk utmanar Shalev-Gerz normer inom traditionellt porträttfotografi och väcker frågor om representation.

Esther Shalev-Gerz (f. 1948, Litauen) bor och verkar i Paris och Göteborg.