Tim Etchells

Tim Etchells Född 1962, bor och verkar i Storbritannien
City Changes (2008) bläckstråleutskrifter

Tim Etchells konstnärliga verksamhet har sin grund i performance, men hans arbeten tar sig ofta en mängd olika uttryck. Etchells intresserar sig för de kreativa möjligheter och begränsningar som olika regler och språkliga system medför.

På biennalen visas det textbaserade verket City Changes där Etchells beskriver och återbeskriver en stad. Först som ett stagnerat urbant rum med ordning och rutin och därefter som ett stadsrum med ständiga förändringar och mångfald. Etchells skrev om texten gång på gång och vid varje tillfälle färgkodade han förändringarna vilket synliggör alla de val och motstridiga versioner som texten och, i förlängningen, stadsrummet genomgår.

En av utgångspunkterna för verket är ordbehandlingsprogrammens ”spåra ändringar”-funktion. När ett textdokument genomgått en rad förändringar av många olika författare kan dokumentet bli brokigt och närmast schizofrent med alla kommentarer, och borttagna och ditlagda textfragment. På samma sätt är City Changes ett ”skiktat dokument” där man som läsare kan utforska texten och se den bakomliggande processen på ett visuellt och närmast arkeologiskt sätt.