Susan Hiller

Susan Hiller Född 1940, i USA, bor och verkar i Storbritannien.
The Last Silent Movie (2007), ljudverk och etsningar

Sedan 1970-talet har Susan Hiller skapat konst utifrån ett intresse för vårt samhälles olika kulturella och sociala artefakter där hennes studier i antropologi haft en stor inverkan. För verket The Last Silent Movie har hon hämtat inspelningar från ljudarkiv av nu utdöda eller hotade språk och skapat en komposition av röster som talar direkt till oss.

Utgångspunkten för verket är vetskapen om att språk dör ut och försvinner varje dag, och samtidigt med språket försvinner även världsåskådningar och stora mängder kunskap. Små utrotningshotade språk samlas idag in, transkriberas och arkiveras runt om i världen. Dessa insamlade röster når dock sällan utanför en mycket liten specialiserad akademisk krets och Hiller menar att detta i viss mening blir språkets andra död. För verket har hon, som hon beskriver det, befriat ett antal av dessa röster ur arkiven.

Verket består av röster som sjunger, berättar historier eller reciterar ordlistor, medan andra anklagar oss åhörare, direkt eller indirekt, för olika orättvisor. Fokus ligger helt på dessa röster som fyller rummet med sin närvaro medan verkets svarta filmduk, i avsaknad av visuell information, blir till en yta för begrundan och kontemplation.