Kristina Kvalvik

Kristina Kvalvik Född 1980 i Norge, bor och verkar i Danmark.
Notes from a Stranger (2009) videoinstallation

Kristina Kvalvik arbetar med rörlig bild utifrån ett berättandeperspektiv där hon undersöker seendets villkor och vår förmåga att tolka det vi ser. Hon deltar i konstbiennalen med Notes From a Stranger, ett nyproducerat verk som nu visas för första gången. I Kvalviks suggestiva installationer placeras betraktaren ofta i centrum av verken, vilka tar upp frågor kring övervakning, det oförklarliga och det hotfulla.

Precis som i flera av Kvalviks tidigare verk bygger Notes from a Stranger på klassiska filmelement som berättarspråk, scener och karaktärer. Dessa dekonstrueras och repeteras vilket skapar effekten av något som både är välbekant och desorienterande. På flera bildskärmar löper bildsekvenser parallellt medan berättarjaget, likt en litterär gestalt, bara representeras av en handskriven text.  Vi rör oss genom ett öde stadslandskap, som hämtat från någon ”efter katastrofen”-film, medan texterna beskriver kroppens rörelser genom miljöerna. Ödsligheten förstärks av verkets ljudbild och som helhet behandlar Notes from a Stranger frågor om vårt samhälles fokus på det ständiga sökande och rädslan för ensamhet.