Göteborgs Internationalle Konstbiennal
What A Wonderful World

5 september 2009 - 15 november 2009

Sammanfatting

Den 5 september – 15 november 2009 visas utställningen What A Wonderful World curerad av Celia Prado och Johan Pousette. Huvudarenorna i årets biennal är Röda Sten, Göteborgs Konsthall, Göteborgs Konstmuseum, Göteborgs Stadsmuseum, Stadsbiblioteket Göteborg och Galleri Box. För femte gången presenteras ett urval av det mest intressanta och relevanta inom internationell samtidskonst. Publiken får stifta bekantskap med konstnärer från hela världen som på olika sätt speglar sin samtid genom konsten.

Fyra av biennalens konstnärer presenteras på Göteborgs Konsthall:
Kutluğ Ataman Född 1961 i Turkiet, bor och verkar i Turkiet/Storbritannien
Twelve (2004) videoinstallation
Tim Etchells Född 1962, bor och verkar i Storbritannien
City Changes (2008) bläckstråleutskrifter
Susan Hiller Född 1940, i USA, bor och verkar i Storbritannien.
The Last Silent Movie (2007), ljudverk och etsningar
Kristina Kvalvik Född 1980 i Norge, bor och verkar i Danmark.
Notes from a Stranger (2009) videoinstallation

Utöver dessa fyra finns även bokprojektet Diggers & Dreamers av konstnären Love Enqvist till försäljning, Tracy Moffatts videoverk Doomed (2007) visas på Göterborgs konstmuseum, i passagen mellan museet och konsthallen och på Göteborgs stadsbibliotek visas teckningsinstallationen Soft City (1969-75) av Pushwagner.

Göteborgs Internationella Konstbiennal är Sveriges största internationella biennal för samtidskonst och arrangeras vartannat år sedan 2001. Konstbiennalen har sedan 2007 Röda Sten som huvudman.

The Saloon – Seminarieprogram

14-18 oktober 2009

The Saloon är ett fördjupande nordiskt seminarieprogram som använder konstnärssamtalet som metod.  Syftet är att fördjupa konstbiennalens tematik What a Wonderful World. I fokus står frågeställningar kring konstnärens roll och konstnärliga processer. Med utgångspunkt från de deltagande konstnärerna och deras intressefält arrangeras dialoger och fördjupade samtal med särskild inriktning på nordiska inbjudna och publiker. The Saloon inbjuder till dialog och delaktighet till både en bredare och smalare publik för att på olika sätt kunna utnyttja och förankra den kunskapsbas som konstbiennalen utgör.

The Saloon är utvecklat i nära samarbete med några av biennalens konstnärer – Kutlug Ataman, Rosa Barba, Tim Etchells, Mats Hjelm, Jörgen Svensson, Fiona Tan och Alexander Vaindorf – vilka kommer att delta och samtala om sina konstnärliga processer tillsammans med inbjudna samtalspartners.

The Saloon äger rum på Konsthögskolan Valand, vid Göteborgs Univesitet, Vasagatan 50. Samtalen sker på engelska.

SE MER! – Samtidskonst och lärande

Biennalens pedagogiska samordnare Ann-Sofi Roxhage har tillsammans med Elenore Noble, konstpedagog och kulturproducent, skapat SE MER! ett inspirationsmaterial och en handledning som syftar till att stimulera och uppmana till nya upplevelser, funderingar och möten med samtidskonst. Här får du konkreta exempel på hur du kan se och uppleva samtidskonst med utgångspunkt i årets konstbiennal. Handledningen kan vara användbar såväl innan som under och efter ditt besök i utställningen. Priset är 80 kr och den säljs som en publikation tillsammans med en bild-CD på konstbiennalens alla utställningsarenor.