Lawrence Abu Hamdan

Lawrence Abu Hamdans praktik behandlar religiösa minoriteter som söker skydd och analyserar relationen mellan tal, lyssnande och mänskliga rättigheter.

Verket Contra Diction (Speech Against Itself) baseras på påstådda masskonverteringar bland den muslimska Drus-minoriteten i norra Syrien som drivits fram av den mer dominanta och fundamentalistiska muslimska Wahhabi-gruppen. Verket beskriver hur små språkliga akter kan hjälpa oss omvärdera precisionen i talet, de många sätten att vara tyst och opålitligheten i den egna rösten. I verket reflekterar konstnären över Taqiyyas lingvistik, en gammal islamsk juridisk lag som utövas av esoteriska minoriteter. Lagen tillåter troende individer att förneka sin tro eller begå olagliga handlingar när de riskerar förföljelse eller har blivit statslösa.

Verket är en två-kanalig videoinstallation. En av skärmarna är en teleprompter – en apparat från vilken vi ofta får höra politiska lögner upplästa. Genom telepromptern med dess rullande texter inbjuds betraktaren att ta del av videoverket på den andra skärmen. En installation där både transparens och falskhet ställs i relation till varandra.

Lawrence Abu Hamdan är verksam i Berlin