Jonas Staal

Jonas Staal är en konstnär som arbetar i gränslandet mellan konst, arkitektur, demokrati och ideologi. Staal har grundat New World Summit, en konstnärlig och politisk organisation som utvecklar alternativa parlament för och med organisationer som har svartlistats, statslösa och andra grupper som normalt är uteslutna från de demokratiska processerna. New World Summit ger dessa grupper en plattform för att finna en gemenskap och ett alternativ till de stater som för krig i deras namn.

Den femte och senaste upplagan av New World Summit: Rojava ägde rum i Rojava, som ligger i den ursprungligt kurdiska delen av Syrien. I regionen bor kurder, araber, assyrier och andra grupper som har försökt etablera ett demokratiskt självstyre till stöd för gräsrotsdemokrati, jämlikhet mellan könen och religiös jämlikhet med en gemensam ekonomi. Rojavas självständiga regering gav New World Summiti uppdrag att utforma och konstruera ett nytt parlament för deras ”statslösa demokrati”.

På Göteborgs Konsthall visas en modell av parlamentet i Rojava tillsammans med en video som skildrar konstruktionen av parlamentet och dess invigning av utrikesminister Amina Osse.

Jonas Staals andra biennalverk, Monument to Capital, reflekterar över hur monumental arkitektur är sammankopplad med finansiell instabilitet. Staal använder Barclays skyskrapeindex och utvecklar det vidare för att belysa relationen mellan konstruktionen av världens högsta byggnader och Dow Jones största börskrascher. Höjden på de högsta byggnaderna stämmer överens med de största krascherna på aktiemarknaden. Monument to Capital ser kapitalismen som det dominerande trossystemet i det postsekulära samhället. En form av ”sekulär religion” som kräver kollektiv tilltro till tillväxt och marknaden. Verket har utvecklats som en platsspecifik installation i den nyrenoverade ljusgården vid avdelningen för Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik på Chalmers tekniska högskola.

Jonas Staal är verksam i Rotterdam och Aten.

Verken är producerade för GIBCA 2017.