Jens Haaning

Jens Haaning är en av sin generations mest betydelsefulla och kritiska konstnärer. Haaning fick sitt internationella genombrott på 1990-talet och har sedan dess skapat en rad konceptuella konstverk som sträcker sig över kulturella, etniska och sociala gränser. I biennalen presenteras en omfattande samling verk av Jens Haaning, vilket erbjuder en överblick av hans mångfacetterade konstnärskap.

När verken presenteras tillsammans lyfter de fram en angelägen reflektion över västvärlden som ett komplext samhälle i förändring. Haanings verk uppmanar till debatt om sekularitet, vilket i sig inkluderar ämnen som migration, jämlikhet mellan könen, nationalism och yttrandefrihet. Haanings konstnärliga genombrott kom med verket Turkish Jokes från 1994, som under biennalen presenteras på Hjalmar Brantingsplatsen.

Presentationen av hans konstnärskap på biennalen är en av de hittills största i Norden.

Jens Haaning är verksam i Köpenhamn.