Fatma Bucak

Fatma Bucaks installation Fantasies of Violence består av 117 dubbelsidiga zinkplåtar, alla med tryckta abstrakta mönster som går att härleda till våldsamma bilder från dagstidningar.

Tidningsbilderna samlades först in i Turkiet, men senare också i Frankrike och USA där offentliga platser har blivit alltmer militariserade. Polisvåld återkommer i motiven. Som helhet visar verket den stora mängd bilder i media som skildrar statliga “krislägen”, där en global följd har varit att upphäva de medborgerliga rättigheterna, främst för minoritetsgrupper, till den grad att det har normaliserats. De abstrakta markeringarna i plåtarna har brutits ner till enkla linjer, som för att visa bildens skelett. Linjerna, som påminner om snabba skisser, representerar våldet i bilderna med ett eget språk.

Att blanda form och material för att skapa konceptuella och taktila verk är utmärkande för Bucaks konstnärskap. Med verket försöker konstnären nå verkligheten bakom det representerade våldet och belysa hur vår uppfattning av det förmedlas.På baksidan av plattorna visas den syreerodering som uppstår när bilderna etsas in i zinken med den särskilda djuptrycksteknik som konstnären är specialiserad i. De fina linjerna på framsidan står i kontrast till den råa och slitna metallen på baksidan. De här plattorna används inte, som de brukar, för att trycka vidare bilderna på papper utan är i stället verket i sig.

Materialvalet är viktigt – det är samma kalla och kliniska material som används vid vapentillverkning.

Fatma Bucak är verksam i London och Istanbul

Verket är producerat för GIBCA 2017.