GIBCA 2017
WheredoIendandyoubegin – On Secularity

9 september 2017 - 19 november 2017

Arenor

Göteborgs Konsthall, Röda Sten Konsthall, Stadsbiblioteket Göteborg, Elite Plaza Hotel, Gamlestaden-Hjällbo, Göteborgs Stadsmuseum, Myrorna, Klippan, Chalmers tekniska högskola, Masthuggskyrkan, Musiclovers Records, Götaplatsen, med flera ställen.

Göteborgs Internationella Konstbiennal 2017 kommer ta sig an en av vår tids allra mest centrala frågor – den om det sekulära och mångreligiösa samhället.

Under de senaste decennierna har Sverige, liksom övriga Europa, präglats av stor religiös mångfald, vilket lett till brännande frågor om religionens roll i ett sekulärt samhälle. Vilken roll har sekularitet i dagens samhälle? Hur kan dialog skapas mellan kulturella och religiösa/icke-religiösa olikheter? Hur kan vi upprätthålla sociala, sexuella, kulturella eller religiösa friheter i ett samhälle med stora kulturella skillnader? Är det staten som är bäst lämpad att definiera sekularitet? Om inte, vem?

Sekularismen innebär att de religiösa institutionerna skiljs från statens politiska sfär. Den västerländska liberala sekulariteten strävar efter att upprätthålla fyra samhälleliga fundament: politisk och social jämlikhet, minoriteters rättigheter, religiös frihet och den juridiska separationen mellan den privata och offentliga sfären.

Sekularitet, som inte ska förväxlas med ateism, har spelat en grundläggande roll i det vardagliga samhällslivet och har skapat förutsättningar för en rad olika rättigheter så som rätten till sexuell frihet, samkönade äktenskap, social jämlikhet och yttrandefrihet. Det sekulära samhällets styrka består i att det tillåter olika levnadssätt att samexistera genom skyddandet av rättigheter.

Sekularitet har tagit många olika skepnader runt om i världen, från averroismen i det islamska Andalusien under medeltiden, Atatürks moderniserande kemalistiska sekularism i Turkiet i början på 1900-talet till den franska konstitutionens sekulära Laïcité och på den andra sidan spektrat, den amerikanska konstitutionen.

Trots detta har de geopolitiska omvälvningarna under 2000-talets början resulterat i en sekularitet i kris. Den liberala sekulariteten utsätts idag, som en följd av en rad geopolitiska omvälvningar, för våldsamma påtryckningar, vilket skapat en ökande global känsla av rädsla och otrygghet. 

Med en ökad högerpopulism har sekularism kommit att användas för att legitimera förtryck och våld mot minoriteter. Fram träder ett flertal frågor om framtiden. Vilken roll får sekularitet i en tid av stora politiska omvälvningar i samhället? Hur kan vi relatera till de religiösa ”andra” som träder in i sekularitetens rum? Hur kan vi upprätthålla sociala, sexuella, kulturella eller religiösa friheter i ett samhälle med stora kulturella skillnader? Är det staten som är bäst lämpad att definiera sekularitet? Om inte, vem?

Här kommer en rad centrala frågor kring Europa, formationen av grundvärderingar och den fina skiljelinjen mellan skydd och våld att diskuteras. Med sina historiska rötter i religionen och sin samtida form i en sekulär tradition har konsten en unik position att ta sig an dessa komplexa frågor och delta i diskussionen om relationen mellan styrelseskick, trosuppfattning och frihet, vilka utgör grunden för biennalen.

Med närmare femtio deltagande konstnärer är WheredoIendandyoubegin ett mångfacetterat projekt som omfattar en stor konstutställning där även ett urval historiska artefakter ställs ut. Dessutom sträcker sig biennalen ut i staden där ett antal platsspecifika projekt presenteras i samarbete med olika grupper och organisationer i Göteborg. Genom att presentera både nyproducerade och befintliga konstnärliga projekt är förhoppningen att biennalen ska bidra till en bred diskussion, där olika, och ibland motstridiga perspektiv får mötas.

Deltagande konstnärer
Alexander Tovborg/ Archivo F.X. i samarbete med Bassam El Baroni och Pedro G. Romero med medverkan av Doris Hakim/ Yassine Chouati & Equipe Media/Basim Magdy/ Dimitri Venkov/ Etel Adnan/ Fahd Burki/ Fatma Bucak/ Francesc Ruiz/ Haegue Yang/ Haseeb Ahmed & Daniel Baird/ Hilma af Klint/ Jens Haaning /Joakim Forsgren/ Jonas Staal / The Kingdoms of Elgaland-Vargaland/ Lawrence Abu Hamdan/ Måns Wrange/ Maddie Leach/ Michèle Matyn/ Olivia Plender/Public Movement/ Riikka Kuoppala/ Rose Borthwick/ Santiago Mostyn/ Saskia Holmkvist/ Ellen Nyman & Corina Oprea/ Shilpa Gupta/ Sille Storihle/ Vector. Fler konstnärer deltar genom verket Vi säger vad du tänker, som visas på Stadsbiblioteket.

Till höger kan du läsa om de konstnärer som ställer ut på Göteborgs Konsthall.

Om GIBCA
Under de åtta biennaler som genomförts sedan starten 2001, har GIBCA etablerat sig som en av Sveriges största konsthändelser och räknas internationellt som en av de unga, spännande biennalerna i Europa.Varje biennal består av en stor utställning, som äger rum både på de etablerade konstinstitutionerna och i det offentliga rummet. Genom programverksamhet som workshops, seminarier och föreläsningar erbjuds besökarna fördjupa sin kunskap. Årets curator är Nav Haq.

För program, evenemang och mer information, se gibca.se.