Wieselgrensplatsen – olika lager av en plats

Med projektet Wieselgrensplatsen – olika lager av en plats vill Göteborgs Konsthall i samarbete med konstnären Johanna Adebäck undersöka en specifik plats i staden för att synliggöra några av dess lager av historia och berättelser. Vilken relation har människor till denna plats?

Med projektet vill vi kartlägga några av platsens synliga lager och genom bild, text och ljud lyfta fram människors berättelser, minnen och tankar kring platsen. Projektet kan beskrivas bestå av olika kapitel, där varje del bidrar med en pusselbit till en berättelse om platsen.

För att ta del av det första kapitlet i denna berättelse kan vi vända oss till rummet närmast hissen i Göteborgs Konsthall. Wieselgrensplatsen kommer även att aktiveras på olika sätt under utställningsperioden.

Wieselgrensplatsens dag

17 september kl. 11-14 hålls Wieselgrensplatsens dag med mat, loppmarknad och musik. Läs mer på wieselgrensplatsen.com