Lisa Torell

Cm by cm, meter-by-meter, km by km, 2012-2015
Figure 1369 and 1370, 2012-2014
Figur 017, Minimimått för lågt gångflöde, 2015

Lisa Torell har länge arbetat med det offentliga rummet i sin konst och allt som oftast kretsar verken kring stadens standardiserade miljöer. I Torells visuella landskap och i hennes fotomålerier med text hittar vi bland annat bänkar, trottoarkanter och ett rutnät av gatsten med spirande ogräs som växer ur betongens sprickor. Vilken höjd ska en parkbänk ha för att passa flest människor? Det offentliga är format med varsamhet, trafikseparering och säkerhetstänk. Som hon själv uttrycker det: “Jag arbetar inte med det offentliga för att det är fult, utan för att det är vansinnigt vackert”. Bilderna hänger på en höjd av 40 cm vilket är den standardiserade rekommendationen för en sittplats i det offentliga rummet.

I Torells bilder likställs standard med en tanke om utopi och natur vilket framgår av hennes personligt målade kommentarer. Vi läser exempelvis ”Igenkännandet innebar trygghet. Samma här. Samma här”. Stadsmiljön som Torell undersöker i detta verk är New Belgrade och Sverige, en kraftigt växande stadsdel i Serbiens huvudstad Belgrad som byggdes efter andra världskriget. Det är också en stadsdel utformad efter ett modernistiskt formideal likt Bergsjön, Fittja och Rosengård.

Besök Lisa Torells hemsida