Laura Oldfield Ford

Savage Messiah, 2011

I kärnan av Oldfield Fords konstnärliga process ligger promenader genom Londons urbana landskap, ofta bortglömda stadsdelar i utkanten av stadskärnan med en sämre ekonomisk och social standard. Utan någon förutbestämd rutt eller slutdestination har konstnären vandrat genom staden och samlat in bilder och fragment av konversationer. Tillsammans med egna texter sammanfogar konstnären intrycken till vad hon själv beskriver som emotionella kartor. I Savage Messiah använder hon fanzinets anarkistiska stil som likt konstnären själv har tydliga kopplingar till den tidiga punkscenen i London.

I Oldfield Fords tecknade collage möter vi ofta platser övergivna av människor. Platser som bär på berättelser om vad som en gång varit. Bilderna tecknar en stad som består av lager ovanpå lager av betydelser där en plats historia uppstår, suddas ut och skrivs om ovanpå det gamla. Bilderna är en del av konstnärens bok Savage Messiah som du hittar i Läsrummet.

Besök Laura Oldfield Fords hemsida