Anna Ling

Sidospår, (Lernacken), 2013
Sidospår, (Limhamns kalkbrott), 2013
Sidospår, (Mossängen), 2013
Sediment #4, 2015
Sediment #5, 2015
Sediment #9, 2015
Sediment #3, 2015
Sediment #12, 2016
Fossil och polystyren, 2013

Anna Ling jobbar allt som oftast i spänningsfältet mellan det naturvetenskapliga och det konstnärliga. I Lings verk får vi ta del av en noggrann närstudie av en plats, närmare bestämt Limhamns kalkbrott. I teckningsserien Sediment möter vi kalkbrottets sextiofem meter höga väggar som växt fram i och med kalkbrytningen som inleddes där på mitten av 1800-talet. De tornande väggarna vittnar om 60 miljoner år av sammanpressad tid, vilande ovanpå varandra i olika skikt. Detta svindlande tidsspann är något som återkommer i Lings verk Fossil och Polystyren där skulpturer av förhistoriska hajtänder från kalkbrottet delar vitrin med avgjutna delar av kringflytande frigolitbitar som konstnären hittat på den nutida byggarbetsplatsen intill kalkbrottet.

Verket kastar betraktaren fram och tillbaka i platsens historia och kanske ställer verken frågor kring människans försök att systematisera och kontrollera en på många sätt okontrollerbar natur.

Besök Anna Lings hemsida