Fast Forward – MFA Fri Konst, Akademin Valand, 2014

10 maj 2014 - 25 maj 2014

Studenter

Adel Szakacs, Christian Dumky, Cora Hillebrand, Daniel Wendler, Dorna Aslanzadeh, Hannah Rosvoll, Karin Sandberg, Kirstine Lund, Kjell Caminha, Linn Lindström, Marcus Stenberg, Martha Persson, Martin Holm, Mikael Demitr Lindegren, Pål Henrik Ekern, Rickard Ljungdahl Eklund & Alina Chaiderov*, Sara Arnald, Thom Bridge, Thomas Eliasson

* Rickard Ljungdahl Eklunds verk är ett samarbete med Alina Chaiderov, som för närvarande studerar kandidatprogrammet för fri konst vid Akademin Valand.

Introduktion

Det är med glädje som Göteborgs Konsthall och Akademin Valand vid Göteborgs universitet kan presentera den årliga utställningen av avgångsstudenter från masterprogrammen i fri konst och fotografi. För första gången visas konstverk från de respektive inriktningarna i en och samma utställning, en större grupputställning med titeln Fast Forward.

Totalt nitton studenter – tretton från fri konst och sex från fotografi – ställer tillsammans ut arbeten som visar ett starkt och djupgående intresse för bildproduktionens komplexa natur och en tydlig orientering mot en kvasi-arkeologisk föremålslighet.

Från vaggvisan för ett ofött barn, till saliv som frusit i mötet mellan ett kyssande par och nu smälter i stunden; till konsthistoriska referenser i det förgångna, till geologiska grafittisediment där lager har adderats på lager över tid, till installationer som under utställningens gång genomgår olika slags metamorfoser. Fast Forward refererar till hur tidens mångskiktade komplexitet tar form i utställningen.

Performance, måleri, video, collage, ljud, installationer och skulpturer – Fast Forward bjuder oss en inblick i vad denna framtida konstnärsgeneration föreslår stundar för samtidskonsten.

/Jason E. Bowman, curator.