Erik Pauser – The Two Faces of Roman Martinez

22 januari 2005 - 28 mars 2005

Introduktion

Det nyproducerade verket The Two Faces of Roman Martinez av Erik Pauser visar krigets påtagliga konsekvenser för den enskilde individen och för familjen. Erik Pauser har under drygt fem år intervjuat Vietnamveteranen Roman Martinez och hans hustru Miriam Martinez vid ett flertal tillfällen. Pauser mötte Roman Martinez för första gången 1999. Erik Pauser berördes av Martinez berättelse om sina upplevelser. Samtidigt kände han ett obehag. Martinez visade både skuld och ånger men även stolthet och distans. Mötet blev upprinnelsen till det verk som nu visas för första gången, där vi får ta del av Roman och Miriam Martinez berättelser om livet i skuggan av det förflutna. The Two Faces of Roman Martinez berör många ständigt aktuella frågor. Alltifrån grupptillhörighet och gruppens inflytande på det individuella handlandet till hur kollektiv och individuell skuld hanteras.

En central del av utställningen är ett videoverk på tre dukar där Roman och Miriam Martinez berättar om år av otyglade vredesutbrott och äktenskapliga problem, men också om den smärtsamma uppgörelsen med alla minnen och den långa vägen tillbaka till ett acceptabelt liv. Musiken till verket är komponerad av Jean Louis Huhta.

I en installation som består av sju TV-monitorer återges intervjuer med äldre krigsveteraner från andra världskriget, Koreakriget och Vietnamkriget. Veteranerna deltar i Martinez terapigrupp och Pauser utförde intervjuerna efter att han visat en oklippt version av filmen om Roman Martinez för dem.
I utställningen ingår även en videoprojektion med författaren och psykiatern Jonathan Shay, som under många år arbetat med krigsveteraner. Dessutom finns ett referensbibliotek.

Till utställningen produceras en katalog med utdrag ur intervjuerna och inledande text av Erik Pauser.

Musik: Jean Louis Huhta
Med stöd från Konstnärsnämnden, Svenska Filminstitutet/Hjalmar Palmblad, Helge Axelsson Johnsson stiftelse, Längmanska fonden, EMS

Program

KONSTNÄRSSAMTAL

Onsdag 2 februari kl 18
Erik Pauser samtalar med Jasenko Selimovic,
konstnärlig ledare och regissör,
Göteborgs Stadsteater

Introduktion kl 16.30
Filmvisning kl 17
Kaffesservering kl 17.30-20.30

Erik Pauser deltar även i ett seminarium
anordnat av Göteborgs Film Festival
Lördag 5 februari kl 16, Respekt, Järntorget
För mer information se: www.filmfestival.org

KONSTNÄRSSAMTAL

Lördag 19 mars kl 14
Erik Pauser samtalar med Julia Tedroff,
universitetsadjunkt,
Högskolan för fotografi

Introduktion kl 12.30
Filmvisning kl 12.50
Kaffesservering kl 13.30-16.30