Xabier Salaberria

Untitled, 2009
Installation med bänk och tavla
Kvadratiska stålrör, färg, magneter

Untitled, 2007
Kvadratiska stålrör, färg, laserutskrifter på fotopapper

Xabier Salaberrias konstnärliga praktik kan närmast beskrivas som en kombination av design, arkitektur och sociala samspel. Han tillbringar ofta en längre tid på de platser där han utför sina verk för att på så vis kunna utforska både den fysiska platsen och för att ha möjlighet att umgås med människor som på olika sätt involveras. Resultatet blir rumsliga miljöer eller verk som placerar sig någonstans mittemellan möbel och skulptur och relaterar till en specifik social kontext.

I utställningen medverkar Xabier Salaberria med två verk. Det första är en installation skapad specifikt för utställningsrummet på Göteborgs Konsthall. Verket består av en storskalig display med tre anslagstavlor, som står lutad mot ena kortväggen, och en bänk berövad sin funktion. Det andra verket är en skulptur, som tidigare visats på galleri Carreras Mugica, Bilbao 2007.

Xabier Salaberria är intresserad av att undersöka vårt förhållande till de möbler och objekt som vi omger oss med i vårt dagliga liv. Möblernas form bestäms av design, medan våra dagliga rutiner och livsmönster formas av hur vi i vår tur använder oss av dem. Salaberria menar att detta samspel mellan vardagsliv och objekt kan berätta något om vår kultur och samhällsstruktur.

Salaberria använder sig av ett tydligt grafiskt formspråk och industriella, robusta material. Resultatet är avskalat och minimalistiskt, på gränsen till provocerande i sin strama enkelhet. Hans konstnärliga process tar sin utgångspunkt i noggranna och detaljrika konstruktionsritningar. Dessa anger inte bara exakta måttangivelser av de enskilda delarna i ett verk, utan också dess proportionella relation till varandra, till besökaren och till rummet.

Xabier Salaberria är född 1969 i Donostia-San Sebastían, Spanien där han också bor och arbetar