Luca Frei

Untitled (Interstices), 2007
Polystyren, gips
Verket ägs av Luca Frei och Elastic

Untitled, 1995-2009, work in progress
Diptyk, fotografi
Verket ägs av konstnären

Untitled, 2009
Tygkollage
Verket ägs av konstnären

Luca Frei arbetar med gestaltade miljöer, geometriska skulpturala former, abstrakta collage och grafisk formgivning. Hans konst utgår i regel från en bestämd plats och ett givet sammanhang. Verken fungerar ofta som förbindelselänkar mellan rummet och kroppen, och är tänkta att aktiveras av besökaren. Luca Freis konstnärskap finner sin utgångspunkt i en färg- och formskola inspirerad av den tyska konst-, design- och arkitekturskolan Bauhaus. Med denna estetisk-pedagogiska skolning som bas, intresserar han sig för arbeten som utvecklar tankar kring fri inlärning och kunskap. Uttrycket är ofta estetiskt medvetet och avskalat.

Oktagonen på Göteborgs Konsthall är ett rum där många aktiviteter och funktioner samsas. Det är det första rum som besökaren kommer in i och är en plats för både genomgång och informationsförmedling. Med sin höjdsträvande arkitektur inger rummet en närmast sakral känsla. Genom sin arkitektoniska installation bryter Luca Frei upp hierarkier i rummet tvingar besökaren till att forma nya rörelsemönster.

Luca Freis abstrakta, geometriska installation är placerad i oktagonens mitt. Verket består av fem väggar som, likt korten i ett korthus, står lutade mot varandra i en delikat jämvikt som signalerar både stabilitet och ömtålighet. Mellan väggarna finns passager och glipor, öppningar som bidrar till att skapa en dialog mellan olika rumsligheter – mellan det yttre och det inre. Besökaren tillåts att träda in i installationen, som bidrar till att förstärka oktagonens cirkulära rörelse.

Verket uppfördes i sin ursprungliga form på Elastic, ett Malmöbaserat galleri, och har här omarbetats till en ny komposition. Genom att återanvända och omformulera ett äldre verk vill Luca Frei utmana gränserna för det platsspecifika.

Född 1976 i Lugano,Schweiz, bor och arbetar i Malmö, Sverige