Elin Behrens

Reappearances

I bildserien Reappearances flätas måleriets kännetecken och historia samman med fotografiets. Fotoliknande målningar på tunn aluminiumplåt blandas med verkliga fotografier – av en tillvaro som i sin tur har blivit till måleri. Verket hämtar inspiration från måleriets trompe-l´oeil-tradition, som ”lurar ögat” på betraktaren, samt från fotografiets mer dokumentära ambitioner: föreställningen om kameran som sanningsvittne, fotografiet som bevis.

I centrum står tron och tvivlet på bilden. Å ena sidan förhoppningen om att kunna avbilda ”osynliga” företeelser – känslotillstånd, aningar, förnimmelser – att få syn på dem genom bilden. Å andra sidan misstanken att bilderna, representationerna, döljer snarare än visar. Att det man vill se förblir oåtkomligt.

Misstänksamheten mot avbildningen löper som en röd tråd genom historien – genom Platon, kristendomen och modernismens monokromer – som en önskan att nå ”bortom” representationen. Här står färgen svart i fokus, med kopplingar till såväl censur som till abstrakt måleri. Som svar på bildens illusoriska ljus och djup, möter vi mörker och ytmässighet.

Måleriet avslöjar någonting om omvärlden, liksom omvärlden avslöjar någonting om måleriet. Från en sådan utgångspunkt närmar sig verket det religiösa rummet. I denna miljö har avbildningsproblematiken länge varit central – närmare bestämt i representationen av det ”gudomliga”.  Förhållningssätten har varit många, alltifrån de illusionistiska takmålningarna i Roms barockkyrkor – som tycks ”öppna” rummet upp mot himlen – till ikonoklasmens bildförbud. Hit hör även begreppet Acheiropoieton, en bild ”ej skapad av människohand” – likt legenden om Veronicas svetteduk. Här uppträder Jesu ansikte som ett avtryck i duken, och utgör på så sätt en ”sann” bild.

I Reappearances samsas sanning och lögn, verklighet och fiktion. På Göteborgs konsthall växer verket vidare ut i rummet, täcker tingen med tjock oljefärg – och förenar måleriets bildrum med vårt rum. Ett försök att, med penselns hjälp, få syn på någonting.