Elin Behrens, Lucas Rahn, Viktor Rosdahl – Det enda som håller

1 mars 2013 - 21 april 2013

Konstnärer

Elin Behrens, Lucas Rahn, Viktor Rosdahl

Sammanfattning

Det enda som håller är ett möte mellan de tre konstnärerna Elin Behrens, Lucas Rahn och Viktor Rosdahl, som alla definierar sig som målare och som har gjort det till sin konstnärliga praktik att undersöka måleriets förutsättningar och möjligheter. Utställningen låter sig kanske bäst beskrivas som ett möte med måleri och personligt förhållningssätt. Det är ett koncentrerat här och nu, där vi möter några av de frågeställningar som Behrens, Rahn och Rosdahl förhåller sig till: lusten till måleriet, viljan att berätta något om samtiden, relationen mellan fiktion och verklighet, materialets möjlighet och omöjlighet, för att nämna något. Utställningen är också en resa i den historia som hör till måleriet, en resa som prövar den egna konstnärliga positionen i relation till traditionens skikt.

Ambitionen är att visa tre konstnärskap, alla presenterade i sin egen rätt. Genom denna presentationsform tydliggörs var och ens förhållningssätt till måleriet.

Till utställningen finns en katalog med texter av Stig Larsson, Mikael Nanfeldt och Gertrud Sandqvist.

Vi tackar Galleri Christian Larsen och skribenterna Stig Larsson och Gertrud Sandqvist.

(utställningens titel har lånats av Bruno K. Öijers dikt med samma namn)

Konstnärerna

Elin Behrens (f. 1981) är en Malmöbaserad konstnär som utexaminerades från Konsthögskolan i Malmö 2010. 2012 mottog Behrens Beckers konstnärsstipendium och hade i anslutning till det en separatutställning på Färgfabriken i Stockholm. Behrens medverkade också i Lunds konsthall presentation på Lunds konsthall 2010.

Lucas Rahn (f. 1980) utexaminerades från Kungliga Konsthögskolan 2011. Rahn har haft separatutställningar på Galleri Christian Larsen i Stockholm 2011 och 2013, och medverkat i gruppställningar på Art Brussels i Bryssel 2012 och på Galleri Magnus Åklundh i Malmö 2012. Rahn bor och arbetar i Stockholm.

Viktor Rosdahl (f. 1980), bosatt i Malmö, utexaminerades från Konsthögskolan i Malmö 2007. Rosdahl har haft separatutställningar på Galleri Christian Larsen i Stockholm, 2009 och 2010, på Galleri Magnus Åklundh i Malmö 2008 och på Galleri Arnstedt 2009 i Östra Karup. Rosdahl medverkade även i 2010 års Modernautställningen på Moderna Museet i Stockholm.

Program

Konstnärssamtal
Lördagen 6 april kl 14 – 16

Möt konstnärerna i måleriutställningen Det enda som håller, Elin Behrens, Lucas Rahn och Viktor Rosdahl, i ett samtal med Göteborgs Konsthalls chef Mikael Nanfeldt. Samtalet är en vandring där vi gör nedslag framför vissa verk och bl.a. talar om innehåll, berättelse, tradition, teknik, personligt förhållningssätt, och hur det kommer sig att måleriet fortfarande är intressant trots sin väldiga historia.